Wiadomo już, kiedy w ogłoszeniach o pracę pojawią się widełki płacowe. Pracodawcy nie będą mieć wyjścia

Praca Dołącz do dyskusji
Wiadomo już, kiedy w ogłoszeniach o pracę pojawią się widełki płacowe. Pracodawcy nie będą mieć wyjścia

Rynek pracy podlega nieustannym przemianom; zmieniają się zarówno wymagania pracodawców, jak i samych pracowników, którzy zaczynają coraz częściej dopominać się większej transparentności ze strony zatrudniających. Dotyczy to chociażby ogłoszeń o pracę, a zwłaszcza – podawania w nich stawki, na jaką może liczyć nowy pracownik. Dzięki unijnym regulacjom już wkrótce pracodawcy będą musieli dostosować się do tego wymogu. Widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę staną się obowiązkowe.

Widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę już od czerwca 2026 r.

Można śmiało założyć, że jawność wynagrodzeń popiera większość pracowników. Unijna dyrektywa, przyjęta w kwietniu 2023 r. i mająca na celu m.in. zwalczanie dyskryminacji płacowej i likwidację luk w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, pomoże spełnić ich oczekiwania. Państwa członkowskie są zobowiązane do implementacji dyrektywy do własnego porządku prawnego – dotyczy to również Polski.

Jedna z najważniejszych zmian z punktu widzenia pracowników dotyczy podawania wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. Obecnie zatrudniający nie mają obowiązku zdradzać, jaką pensję przewidują dla nowego pracownika – i to nawet jeśli chodzi o tzw. widełki płacowe. Tym samym osoba aplikująca na dane stanowisko nie ma pojęcia, czy rekrutujący zaoferuje jej warunki finansowe, które będą dla niej akceptowalne. To natomiast często prowadzi do marnowania czasu obu stron – gdy podczas rozmowy rekrutacyjnej okazuje się, że firma poszukująca pracownika może zaproponować kandydatowi znacznie mniej, niż kwota, którą chciałby otrzymać. Z tego względu widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę wydają się idealnym rozwiązaniem; osoby poszukujące nowej pracy wiedzą dzięki temu, jaka jest najniższa stawka przewidywana dla danego stanowiska, a jaka najwyższa (co stwarza też pole do negocjacji, zwłaszcza dla osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym).

Jak podaje pulshr.pl, widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę będą musiały zacząć się pojawiać najpóźniej od 7 czerwca 2026 r.

Jawność wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę może przyczynić się do zmniejszenia dyskryminacji płacowej

Warto zresztą zaznaczyć, że widełki płacowe w ogłoszeniach o pracę to nie tylko większa wygoda dla osób szukających zatrudnienia, ale też potencjalna metoda na zmniejszenie dyskryminacji płacowej. Pracownicy zyskają dzięki temu większą wiedzę na temat wynagrodzeń w różnych firmach i na określonych stanowiskach; to z kolei da im dodatkowe argumenty, gdy będą podejrzewać, że ich płaca nie jest taka sama jak innych osób w firmie na tym samym stanowisku (mimo tego samego zakresu obowiązków i zbliżonych kompetencji zawodowych).