Sponsorując nowego Roberta Lewandowskiego, możesz samemu zaoszczędzić na podatkach

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (3)
Sponsorując nowego Roberta Lewandowskiego, możesz samemu zaoszczędzić na podatkach

Od 2022 roku podatnicy mogą skorzystać z nowych ulg podatkowych. Jedna z nich to tzw. ulga na sport, dzięki której kwota przeznaczona jako darowizna dla klubu sportowego nie tylko będzie mogła być wliczona w koszty podatkowe, ale też otrzymamy możliwość dodatkowe odliczenia.

Chcąc zachęcić podatników do większego wspierania instytucji sportowych lub kulturalnych, od 2022 roku wprowadzona została nowa ulga podatkowa. Ma ona z jednej strony sprawić, że przedsiębiorcy chętniej będą patrzeć na to, by przeznaczyć swoje zarobione pieniądze np. na wsparcie lokalnego klubu piłkarskiego, a instytucjom sportowym lub kulturalnym ułatwić pozyskiwanie funduszy.

Ulga na sport lub na kulturę może przynieść sporo korzyści. Mały klub zyska finansowanie, a przedsiębiorca zaoszczędzi na podatku

Ulga sponsoringowa, bo tak też nazywana jest ta forma odliczenia, polega na tym, że pieniądze przeznaczone na działalność sportową lub kulturową przedsiębiorca nie tylko będzie mógł wrzucić sobie w koszty, ale też otrzyma dodatkowy bonus w postaci dodatkowego odliczenia w wysokości 50% kosztów poniesionych na tę działalność.

Przykładowo, jeżeli firma np. rozpocznie współpracę z lokalnym klubem piłkarskim i opłaci dla jego najmłodszych podopiecznych obóz sportowy, za który zapłaci 10 000 netto, to jeżeli rozlicza się podatkiem liniowym, to zmniejszy podatek o 2 850 złotych. Najpierw bowiem zaoszczędzi na podatku 1900 złotych, kiedy wrzuci w koszty te 10 000 złotych wydane na obóz, a potem dodatkowo jeszcze 950 złotych, kiedy odliczy od podstawy opodatkowania bonusowe 5 000 złotych, czyli 50% kosztów poniesionych na obóz.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych to tutaj oczywiście dużo zależy od tego, czy podatnik jest jeszcze w pierwszym, czy już w drugim progu podatkowym.

Przy pierwszym, wynoszącym 17%, te 10 000 złotych wydane na obóz pozwoli na oszczędność na podatku w wysokości 2 550 złotych (10 000 zł * 17% = 1 700 zł, 5 000 zł * 17% = 850 zł; 1 700 zł + 850 zł = 2 550 zł).

Jeżeli ktoś natomiast zarobił w danym roku już powyżej 120 000 złotych i wpadł w drugi próg podatkowy, to dla niego wydanie 10 000 złotych na obóz sportowy dla młodych piłkarzy, pozwoli zaoszczędzić na podatku 4 800 złotych (10 000 zł * 32% = 3 200 zł, 5 000 zł * 32% = 1 600 zł; 3 200 zł + 1 600 zł = 4 800 zł).

Oczywiście w przypadku osób, które wybrały ryczałt jako formę rozliczania się z przychodów, taka ulga nie jest możliwa do uwzględnienia, ponieważ one nie zbierają kosztów uzyskania przychodu. W ich przypadku więc takie wsparcie instytucji sportowych lub kulturowych nie przyniesie podatkowych korzyści.

Należy pamiętać, że odliczeniu nie podlegają darowizny. Najlepiej np. samemu zakupić coś do klubu lub opłacić im jakieś koszty

Co natomiast istotne, to w przypadku działalności sportowych lub kulturowych, istotne będzie to, na co dane pieniądze zostaną przez dane instytucje wydane. Nie można więc przelać po prostu darowizny na konto klubu sportowego czy uczelnię artystyczną. Zakres pomocy jest ściśle określony w przepisach, dlatego zanim zechcemy skorzystać z tej ulgi, warto przeanalizować czy spełnione będą wszystkie kryteria.

W przypadku działalności sportowej odliczyć można koszty poniesione na funkcjonowanie klubu sportowego. Jako klub rozumiany jest klub działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku. Oprócz tego finansowane mogą być też stypendia sportowe albo imprezy sportowe, ale niemające statusu imprezy masowej.

Przy działalności kulturowej odliczyć można koszty poniesione na finansowanie muzeów, bibliotek, teatrów czy innych tego typu instytucji. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak przy dotowaniu sportu, tego typu ulga nie dotyczy finansowania w formie darowizny, a odliczeniu podlegają jedynie koszty uzyskania przychodu, czyli wydatki na konkretne cele.

Rozliczenie tej ulgi przebiega natomiast dwutorowo. Podatnik najpierw w ciągu roku wrzuci w koszty uzyskania przychodu dane wydatki w 100%, a te bonusowe 50% otrzyma przy rozliczeniu rocznym, wskazując je jako wydatki związane właśnie z ulgą sponsoringową.