Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc także od samorządu. Jest jeden warunek

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (37)
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc także od samorządu. Jest jeden warunek

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się przede wszystkim o pomoc na podstawie tarcz antykryzysowych i tarcz finansowych. Część z nich może jednak nie zdawać sobie sprawy z faktu, że o pomoc mogą zwrócić się również do władz samorządowych. Warunek? Samorząd musi najpierw zdecydować się na uruchomienie tej pomocy.

Ulgi dla przedsiębiorców od samorządu. O co mogą wnioskować osoby prowadzące działalność?

Zwolnienie z ze składek ZUS za luty, świadczenie postojowe (maksymalnie trzykrotnie), dopłaty do pensji pracowników czy dotacja 5 tys. zł dla firm w marcu – o to obecnie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek przychodów w związku z pandemią koronawirusa oraz rządowymi restrykcjami ograniczającymi możliwość prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy powinni jednak mieć na uwadze, że mogą starać się o wsparcie także od władz samorządowych. Należy przy tym pamiętać, że nie są to ulgi „odgórne” – co oznacza, że przedsiębiorcy muszą najpierw sprawdzić, czy ich samorząd zdecydował się na udzielenie pomocy.

Jeśli chodzi o „najpopularniejsze” ulgi dla przedsiębiorców od samorządu, to pierwszą z nich jest możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Mogą się o nią ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19 i rządowych restrykcji. Możliwe jest przesunięcie terminów płatności części rat z pierwszego półrocza 2021 r. – nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Dopłaty do czynszu lub czynsz za symboliczną „złotówkę”

W kwestii nieruchomości samorządy mogą również pomóc przedsiębiorcom, którzy wynajmują lokale od miasta. Należności z tytułu najmu, dzierżawy czy użytkowania wieczystego mogą być całkowicie umorzone. Samorząd może też zdecydować się na wariant pośredni – czyli odroczenie terminu spłaty należności lub rozłożenie należności na raty. Niektóre samorządy decydują się również na obniżenie kwoty najmu do symbolicznej złotówki na czas pandemii.

Ulgi dla dla przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne

Kolejne ulgi dla przedsiębiorców od samorządu są skierowane do tych firm, które działają w branży gastronomicznej. Mowa przede wszystkim o zwolnieniu z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2021. Samorząd może albo zrezygnować z tej opłaty, albo wydłużyć termin płatności, maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. Istotne jest jednak, że z tej formy pomocy mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Tym samym o tę formę pomocy nie mogą ubiegać się np. właściciele sklepów monopolowych.

Aby dowiedzieć się, z jakich form pomocy mogą skorzystać, przedsiębiorcy powinni szukać informacji na stronie urzędu lub skontaktować się telefonicznie (albo mailowo) z urzędnikami. Każdy samorząd podejmuje bowiem odrębne decyzje w sprawie pomocy dla firm.