Nowe przepisy dotyczące przedłużenia zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego mogą rozczarować część przedsiębiorców

Finanse Firma dołącz do dyskusji (23) 01.03.2021
Nowe przepisy dotyczące przedłużenia zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego mogą rozczarować część przedsiębiorców

Edyta Wara-Wąsowska

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego przedłuża pomoc dla przedsiębiorców na kolejne miesiące. Dotyczy to m.in. zwolnienia z ZUS czy postojowego. Część przedsiębiorców może być jednak rozczarowana. 

Zwolnienie ze składek ZUS za luty i nowe świadczenie postojowe

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przedłużono wsparcie dla firm. Rozszerzona tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców umożliwi również skorzystanie z pomocy tym firmom, które zostały założone w 2020 r.

Wśród form pomocy przewidzianej dla firm znalazło się m.in. zwolnienie ze składek ZUS za luty. Niestety, jak się okazuje – tylko za luty, co prawdopodobnie rozczaruje sporą grupę przedsiębiorców. Rządzący nie zdecydowali się na automatyczne przedłużenie możliwości zwolnienia ze składek na marzec. I to mimo tego, że niemal na pewno nie zniosą obowiązujących obecnie obostrzeń (przynajmniej w najbliższym czasie). To z kolei oznacza, że przedsiębiorcom pozostaje albo zapłata składek za marzec, albo – wnioskowanie do ZUS o odroczenie terminu płatności składek. Innym rozwiązaniem może być również rozłożenie zaległych należności (jeśli powstanie lub jeżeli już powstał) na raty lub – wniosek o pełne umorzenie składek ZUS. Jak zaznacza prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska, umorzenie składek na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów jest możliwe, chociaż tylko w wyjątkowych przypadkach.

Co istotne, z racji nowej możliwości porównywania spadku przychodów do września 2020 r., przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali zwolnienia ze styczeń właśnie z powodu braku tej możliwości, teraz o zwolnienie za styczeń mogą zawnioskować ponownie.

Przedsiębiorcy w obu przypadkach – zarówno jeśli chodzi o zwolnienie ze składek ZUS za luty jak i za styczeń – muszą pamiętać o przesłaniu odpowiednich deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za poszczególne miesiące.

Pozostałe zasady (kryterium kodów PKD i spadku przychodów) nie uległy zmianie.

Wniosek o zwolnienie z ZUS za dany miesiąc można złożyć do 30 kwietnia. Deklaracje lub imienne raporty miesięczne – do 31 marca.

Co ze świadczeniem postojowym?

Nowe rozporządzenie przedłuża również możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe – maksymalnie trzykrotnie. O trzykrotną wypłatę świadczenia postojowego mogą ubiegać się przedsiębiorcy z kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A,
85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662),
lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. O dwukrotne – z kodem PKD 91.02.Z. Natomiast o jednorazowe – 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o postojowe, musi mieć jeden ze wskazanych wyżej kodów PKD jako kod dominujący w swojej działalności.

Oprócz tego konieczne jest również wykazanie spadku przychodów – w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu do:

  • miesiąca poprzedniego
  • analogicznego miesiąca w 2019 r.
  • do września 2020 r.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o czymś jeszcze

Podobnie jak w przypadku dotacji 5 tys. zł dla firm w marcu, rząd zdecydował się na zmniejszenie liczby możliwych świadczeń postojowych dla przedsiębiorców, którzy skorzystali już z pomocy wcześniej – na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, liczbę ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się o liczbę świadczeń przyznanych na mocy poprzedniego rozporządzenia. Dla wielu przedsiębiorców to zła informacja. Tym samym przedsiębiorca z jednym z kodów PKD wymienionych w par. 4 ust. 1 pkt 1 (47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z), który otrzymał ponowne świadczenie postojowe na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia, nie może ubiegać się o ponowne postojowe na mocy nowych przepisów. To również może rozczarować kolejną grupę przedsiębiorców.

Aby ubiegać się o świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić też takie same warunki jak w przypadku poprzedniego rozporządzenia. Mowa m.in. o nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych czy prowadzeniu działalności na dzień 30 listopada 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *