Nowe przepisy dotyczące przedłużenia zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego mogą rozczarować część przedsiębiorców

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (63)
Nowe przepisy dotyczące przedłużenia zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego mogą rozczarować część przedsiębiorców

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego przedłuża pomoc dla przedsiębiorców na kolejne miesiące. Dotyczy to m.in. zwolnienia z ZUS czy postojowego. Część przedsiębiorców może być jednak rozczarowana. 

Zwolnienie ze składek ZUS za luty i nowe świadczenie postojowe

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przedłużono wsparcie dla firm. Rozszerzona tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców umożliwi również skorzystanie z pomocy tym firmom, które zostały założone w 2020 r.

Wśród form pomocy przewidzianej dla firm znalazło się m.in. zwolnienie ze składek ZUS za luty. Niestety, jak się okazuje – tylko za luty, co prawdopodobnie rozczaruje sporą grupę przedsiębiorców. Rządzący nie zdecydowali się na automatyczne przedłużenie możliwości zwolnienia ze składek na marzec. I to mimo tego, że niemal na pewno nie zniosą obowiązujących obecnie obostrzeń (przynajmniej w najbliższym czasie). To z kolei oznacza, że przedsiębiorcom pozostaje albo zapłata składek za marzec, albo – wnioskowanie do ZUS o odroczenie terminu płatności składek. Innym rozwiązaniem może być również rozłożenie zaległych należności (jeśli powstanie lub jeżeli już powstał) na raty lub – wniosek o pełne umorzenie składek ZUS. Jak zaznacza prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska, umorzenie składek na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów jest możliwe, chociaż tylko w wyjątkowych przypadkach.

Co istotne, z racji nowej możliwości porównywania spadku przychodów do września 2020 r., przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali zwolnienia ze styczeń właśnie z powodu braku tej możliwości, teraz o zwolnienie za styczeń mogą zawnioskować ponownie.

Przedsiębiorcy w obu przypadkach – zarówno jeśli chodzi o zwolnienie ze składek ZUS za luty jak i za styczeń – muszą pamiętać o przesłaniu odpowiednich deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za poszczególne miesiące.

Pozostałe zasady (kryterium kodów PKD i spadku przychodów) nie uległy zmianie.

Wniosek o zwolnienie z ZUS za dany miesiąc można złożyć do 30 kwietnia. Deklaracje lub imienne raporty miesięczne – do 31 marca.

Co ze świadczeniem postojowym?

Nowe rozporządzenie przedłuża również możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe – maksymalnie trzykrotnie. O trzykrotną wypłatę świadczenia postojowego mogą ubiegać się przedsiębiorcy z kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A,
85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662),
lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. O dwukrotne – z kodem PKD 91.02.Z. Natomiast o jednorazowe – 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o postojowe, musi mieć jeden ze wskazanych wyżej kodów PKD jako kod dominujący w swojej działalności.

Oprócz tego konieczne jest również wykazanie spadku przychodów – w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w porównaniu do:

  • miesiąca poprzedniego
  • analogicznego miesiąca w 2019 r.
  • do września 2020 r.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o czymś jeszcze

Podobnie jak w przypadku dotacji 5 tys. zł dla firm w marcu, rząd zdecydował się na zmniejszenie liczby możliwych świadczeń postojowych dla przedsiębiorców, którzy skorzystali już z pomocy wcześniej – na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, liczbę ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się o liczbę świadczeń przyznanych na mocy poprzedniego rozporządzenia. Dla wielu przedsiębiorców to zła informacja. Tym samym przedsiębiorca z jednym z kodów PKD wymienionych w par. 4 ust. 1 pkt 1 (47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z), który otrzymał ponowne świadczenie postojowe na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia, nie może ubiegać się o ponowne postojowe na mocy nowych przepisów. To również może rozczarować kolejną grupę przedsiębiorców.

Aby ubiegać się o świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić też takie same warunki jak w przypadku poprzedniego rozporządzenia. Mowa m.in. o nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych czy prowadzeniu działalności na dzień 30 listopada 2020 r.