Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie można łatwo stracić. Rząd zastawił pułapki na kredytobiorców

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie można łatwo stracić. Rząd zastawił pułapki na kredytobiorców

1 lipca mają wejść w życie przepisy, dzięki którym uprawnione osoby będą mogły skorzystać z programu Pierwsze Mieszkanie, w tym – z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Niskie oprocentowanie zobowiązania będzie możliwe dzięki dopłatom z państwa. Warto jednak mieć świadomość, że możliwa jest utrata dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. – i to właściwie w każdym momencie.

Utrata dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

O Bezpiecznym Kredycie 2 proc. pisaliśmy już na łamach Bezprawnika sporo – m.in. w kontekście warunków, które trzeba będzie spełnić, by móc zaciągnąć kredyt na atrakcyjnych warunkach, a także o kwestii nadpłat Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Jest jednak jeszcze jedno istotne zagadnienie, rzadko poruszane przez media. To możliwa utrata dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Projekt ustawy przewiduje cały szereg sytuacji, które poskutkują wygaśnięciem dopłat. Po pierwsze – utrata dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. nastąpi, jeśli kredytobiorca (w okresie przysługiwania dopłat) dokona zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego czy domu albo spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu lub domu – z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców. Ponadto utrata dopłat nastąpi również w sytuacji, gdy kredytobiorca dokona zmiany sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części w sposób, który uniemożliwi dalsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (czyli np. nieruchomość będzie w pełni służyć jedynie prowadzeniu działalności gospodarczej).

To jeszcze nie wszystko. Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. wygasną również w sytuacji, gdy… kredytobiorca nabędzie prawo własności innego lokalu mieszkalnego lub domu (chyba, że nieruchomość odziedziczy – wtedy dopłaty będą przysługiwać nadal). To natomiast oznacza, że przez 10 lat obowiązywania dopłat kredytobiorca w zasadzie nie będzie mógł nabyć innej nieruchomości. Co więcej, okazuje się, że utrata dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. nastąpi również wtedy, gdy kredytobiorca wynajmie lokal mieszkalny albo dom (lub jego część) innej osobie – a także w sytuacji, gdy użyczy nieruchomości.

Dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będzie można stracić również w innych sytuacjach

Z projektu ustawy wynika również, że dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. wygasną także w sytuacji, gdy kredytobiorca – na okres co najmniej 12 miesięcy – zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa domowego w sfinansowanej kredytem nieruchomości, chyba że będzie ono prowadzone przez drugiego z kredytobiorców albo zaprzestanie będzie spowodowane wyłączeniem lokalu lub domu z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego. Tym samym jeśli np. kredytobiorca (który wziął kredyt samodzielnie) wyjedzie z miasta lub kraju na co najmniej rok i pozostawi mieszkanie lub dom, ale nie wynajmie go i będzie spłacać nadal kredyt, to i tak – przynajmniej w teorii – grozi mu utrata dopłat.

Utrata dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc. nastąpi też wtedy, gdy kredytobiorca udostępni lokal/dom do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego osobie, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających udzielenie kredytu z dopłatami prowadziła z kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe lub osobie, która będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego lub przysposobionego przez kredytobiorcę nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą – jeśli prowadzenie przez taką osobę (w obu wypadkach) gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia Bezpiecznego Kredytu 2 proc. oznaczałoby naruszenie warunku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1.

Kiedy jeszcze wygasną dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2 proc.?

Oprócz tego dopłaty utraci również kredytobiorca, w stosunku do którego ogłoszono upadłość lub gdy nastąpi zmiana sposobu oprocentowania ze stałego na zmienne. Ponadto utrata dopłat nastąpi też niekiedy w przypadku przedterminowej spłaty części kredytu (m.in. gdy spłata nastąpi przed upływem 3 lat od udzielenia kredytu). Utrata nastąpi też wtedy, gdy stroną umowy kredytowej przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielenia kredytu jako jedyny spełniał warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku śmierci kredytobiorcy.

Nie można też zapominać, że dopłaty wygasną także w sytuacji, gdy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 par. 1 lub 2 Kodeksu karnego popełnionego w związku z udzieleniem kredytu. W tym przypadku kredytobiorca będzie musiał ponadto zwrócić dopłaty – i to z odsetkami. Dopłaty wygasną też, jeśli w ciągu 24 miesięcy od dnia:

  • zgłoszenia zakończenia budowy domu sfinansowanej kredytem,
  • nabycia prawa własności/spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu

kredytobiorca nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w tej nieruchomości.

Sytuacji, które poskutkują dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 proc., jest zatem sporo, a kredytobiorcy, którzy skorzystają z programu, będą musieli mieć się na baczności – i to w znacznie większym stopniu, niż można to było podejrzewać.