W niektórych przypadkach formalności przy zakładaniu pompy ciepła stają się realnym problemem

Energetyka Prawo Dołącz do dyskusji
W niektórych przypadkach formalności przy zakładaniu pompy ciepła stają się realnym problemem

Pompa ciepła to ekologiczna i stosunkowo opłacalna alternatywa dla klasycznych sposobów ogrzewania domu w rodzaju węgla czy gazu. Są jednak pewne wady. Sam zakup urządzenia to niemały wydatek. Do tego w niektórych przypadkach będziemy musieli spełnić wymogi natury biurokratycznej. Na szczęście formalności przy pompie ciepła nie ma zbyt wiele.

Typowa powietrzna pompa ciepła nie wymaga ani uzyskania zgody, ani nawet zgłoszenia zamiaru jej instalacji

Chciałbyś może zmienić piec na źródło ogrzewania, które nie jest uzależnione od zmiennych cen paliw kopalnych? Może poszukujesz bardziej ekologicznej alternatywy dla spalania gazu albo węgla? W takich przypadkach prawdopodobnie jedna z pierwszych myśli ciąży ku pompom ciepła.

Takie urządzenie jest może i kosztowne, ale pozwala drastycznie obniżyć koszty ogrzewania domu. Pod warunkiem oczywiście, że zostało odpowiednio dobrane pod kątem naszych indywidualnych potrzeb. Pompy ciepła często montowane są w tandemie z fotowoltaiką, która zapewnia energię niezbędną do ich działania. To kolejny sposób na potencjalne oszczędności, nawet uwzględniając niekorzystny sposób rozliczania prosumentów z molochami energetycznymi, na który uparła się odchodząca władza.

Potencjalny inwestor z pewnością powinien się zastanowić nad ewentualnymi wymogami natury biurokratycznej do spełnienia. Na szczęście formalności przy pompie ciepła nie ma zbyt wiele. W niektórych przypadkach nawet może ich nie być wcale. Wszystko dzięki istotnej zmianie w przepisach prawa budowlanego, która weszła w życie od października.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 29 ust. 4 pkt 3) lit. c) prawa budowlanego, instalacja pomp ciepła o mocy nieprzekraczającej 150 kW wymaga ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia. Warto wspomnieć, że 150 kW to aż za dużo nawet wtedy, gdy trzeba ogrzać typowy nieocieplony dom.

Jest oczywiście małe „ale”. Urządzenia fotowoltaiczne mogące towarzyszyć pompie ciepła o mocy większej niż 6,5 kW wymagają spełnienia zadość pewnym wymogom. Inwestor musi dokonać uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą biegłym w tej tematyce. Musi również zawiadomić Państwową Straż Pożarną.

Niektóre przypadki szczególne sprawiają, że formalności przy pompie ciepła zaczynają być realnym problemem

Formalności przy pompie ciepła w praktyce dotyczą określonych typów urządzeń. Opisane wyżej zwolnienia będą miały zastosowanie przede wszystkim do powietrznych pomp ciepła, które są najpopularniejszym typem. Pewne komplikacje mogą się pojawić wówczas, gdy chcemy zainstalować pompę gruntową albo wodną.

W tym pierwszym przypadku wszystko zależy od rodzaju kolektora. Odwiert poziomy nie wymaga od nas żadnych dodatkowych formalności. Jeżeli w grę wchodzi pionowy odwiert na głębokość powyżej 30 m, będziemy musieli przedstawić staroście projekt robót geologicznych. Organ ten będzie miał 30 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, to możemy zaczynać prace. Chyba że musimy dokonać odwiertu o głębokości powyżej 100 m albo nasz dom znajduje się na terenach górniczych. Wówczas formalności przy pompie ciepła obejmują także plan ruchu zakładu górniczego, który musi nam zatwierdzić okręgowy urząd górniczy.

Jakby tego było mało, po wszystkim będziemy mieli pół roku na dostarczenie dokumentacji prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Zawiera ona zakres badań i robót związanych z instalacją gruntowej pompy ciepła. Powinna trafić do właściwego organu administracji geologicznej. Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt. 5), będzie nim starosta.

W przypadku wodnej pompy ciepła ponownie liczy się głębokość odwiertu. Instalacja pompy ciepła wymagającej studni głębszej niż 30 m wymaga pozwolenia wodnoprawnego od starosty. To z kolei wymaga uzyskania operatu wodnoprawnego sporządzanego przez biegłego hydrologa.

Formalności przy pompie prawnej to także przypadki szczególne. Instalacja urządzenia w obiekcie zabytkowym wymaga uzyskania pozwolenia od właściwego konserwatora zabytków. W przypadku nieruchomości znajdujących się na obszarze Natura 2000 potrzebujemy przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgodę na montaż pompy ciepła uzyskamy, o ile taka ocena wypadnie dla nas pomyślnie.