Wakacje od ZUS mogą trwać jednak trzy miesiące, a nie jeden. Wiceminister dopuszcza taki scenariusz, ale jest jeden problem

Firma Dołącz do dyskusji
Wakacje od ZUS mogą trwać jednak trzy miesiące, a nie jeden. Wiceminister dopuszcza taki scenariusz, ale jest jeden problem

Projekt ustawy wprowadzającej wakacje od składek ZUS został skierowany do uzgodnień i konsultacji. Obecny kształt projektu zakłada, że przedsiębiorcy nie będą musieli uiszczać składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy to składki zdrowotnej) przez wybrany miesiąc w roku. To jednak nie podoba się wielu osobom, które liczyły na spełnienie wcześniejszej obietnicy – czyli trzech miesięcy wakacji od ZUS zamiast jednak. Okazuje się, że mimo wszystko wciąż jest szansa, by okres ulgi był dłuższy, choć pod pewnymi warunkami.

Wakacje od ZUS przez trzy miesiące: wiceminister nie wyklucza, ale…

Na ten moment (nie licząc może zawieszenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF) wakacje od ZUS to największy prezent dla przedsiębiorców od obecnego rządu (choć oczywiście wiele osób prowadzących działalność uważa, że istotniejsze byłyby zmiany w składce zdrowotnej). Projekt zakłada, że z wakacji będzie mógł skorzystać każdy samozatrudniony oraz mikroprzedsiębiorca (czyli zatrudniający do 9 osób), chyba że wykonuje pracę na rzecz byłego pracodawcy. Ograniczenie to jest jednak mało zrozumiałe, podobnie jak tłumaczenie resortu o potrzebie zapobiegania wypychaniu ludzi na samozatrudnienie.

Większość przedsiębiorców doskonale jednak pamięta, że podczas kampanii wyborczej mowa była o trzech miesiącach wakacji od składek, a nie o miesiącu – a przynajmniej takie obietnice padały ze strony polityków PSL i Polski 2050. Czy jest jakakolwiek szansa, by w takim razie wydłużyć wakacje od ZUS? Jak w Onet Rano Finansowo tłumaczył wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki,

Zaczynamy od miesiąca, ale to nie oznacza, że tę kwestię definitywnie zamykamy.

Jak stwierdził wiceminister, konsultacje, które ruszyły, mogą wpłynąć na zmianę projektowanych przepisów. Podkreślił jednocześnie, że ostateczną decyzję rząd podejmie po zamknięciu procesu konsultacji i analizie skutków regulacji dla budżetu państwa.

Być może rządzący zdecydują się w przyszłości na nowelizację ustawy

Trudno jednak spodziewać się rozszerzenia wakacji od ZUS do trzech miesięcy już teraz – bardziej prawdopodobne wydaje się ewentualne znowelizowanie ustawy za jakiś czas. Warto mieć zresztą świadomość, że zaledwie rok wakacji od składek ZUS w obecnie proponowanym kształcie (czyli jednego miesiąca) będzie kosztować państwo 1,74 mld zł rocznie. Można zatem założyć, że po wydłużeniu wakacji od ZUS koszt ten byłby trzykrotnie wyższy. Dodatkowo ze względu na tymczasowe zawieszenie terminu obowiązkowego KSeF rząd będzie musiał radzić sobie z niższymi wpływami niż prognozowano (obowiązek korzystania z KSeF miał pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego).

Jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że jeżeli w przyszłości wakacje od ZUS faktycznie zostaną wydłużone do okresu trzech miesięcy, to jedynie dla przedsiębiorców, którzy mają problem z płynnością finansową. Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że na razie osoby prowadzące działalność będą musiały zadowolić się jednomiesięcznym zwolnieniem z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.