Waloryzacja emerytur 2019 oznacza podwyżkę świadczenia co najmniej o 70 zł. Waloryzacja objęła 5 milionów emerytów

Państwo Praca Dołącz do dyskusji (172)
Waloryzacja emerytur 2019 oznacza podwyżkę świadczenia co najmniej o 70 zł. Waloryzacja objęła 5 milionów emerytów

1 marca tego roku doszło do waloryzacji emerytur, rent i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Niemal 5 milionów świadczeniobiorców otrzyma podwyżkę rzędu co najmniej 70 zł w przypadku emerytur. Ponadto wzrosła wysokość minimalnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Od 1 marca to dokładnie 1100 zł brutto.

W związku z przyjęciem przez rząd projektu ustawy budżetowej poznaliśmy wskaźnik waloryzacji, dzięki któremu ZUS może obliczyć wysokość podwyżek wypłacanych przez nich świadczeń. Waloryzacja ma dostosować faktyczną wartość pieniędzy otrzymywanych przez świadczeniobiorcę do ich rzeczywistej, można by powiedzieć, rynkowej wartości. Oczywiście ma to związek z inflacją. Wskaźnik waloryzacji w 2019 roku wynosi 2,86%, co jest wartością nieco niższą, niż pierwotnie zakładano. Niemniej jednak wysokość emerytur nieznacznie wzrośnie, co jest przecież zawsze dobrą wiadomością.

Waloryzacja emerytur 2019

Waloryzacja emerytur 2019 obejmie świadczenia przyznane przed 1 marca 2019 roku, co do których prawo powstało do 29 lutego 2019 roku. Powiększenie kwoty świadczenia o wspomniany wyżej współczynnik dotyczy przeszło 5 milionów emerytów. Waloryzacja emerytur 2019 nie może być niższa niż 70 zł brutto w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy waloryzacja wynosi 52,50 zł, a emerytury częściowe wzrosną o 35 zł. Podwyższeniu uległa także kwota bazowa, która jest podstawą do obliczania wysokości świadczeń. Kwota bazowa od 2019 roku wynosi 4003,88 zł.

Waloryzacja emerytur 2019 spowodowała także wzrost minimalnej wysokości przyznawanych przez ZUS świadczeń. Od 1 marca 2019 roku wynoszą one:

  • emerytura minimalna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1100 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 825 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1320 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 990 zł.

Waloryzacja emerytur obejmie również świadczenia, których wypłacanie jest obecnie z jakiegokolwiek powodu wstrzymane. W tym przypadku z chwilą jego wznowienia, świadczeniobiorca otrzyma je już w zwaloryzowanej wysokości.