Co daje wcześniejsza spłata kredytu?

Gorące tematy Finanse Zakupy Dołącz do dyskusji (108)
Co daje wcześniejsza spłata kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu powinna nieść za sobą obniżenie kosztów pożyczki.

Kredyty ma w polskich bankach ma spora część dorosłych obywateli naszego kraju. Większość spłaca je sumiennie co miesiąc, zgodnie z harmonogramami. Sporo osób nurtuje pytanie, czy gdyby udało się zgromadzić większą gotówkę, to czy wcześniejsza spłata kredytu spowodowałaby obniżkę  kosztów tej pożyczki?

Przyznam, że sam jestem zwolennikiem kredytów. Nie rozumiem sytuacji, w której ktoś chce sam gromadzić przez ileś tam lat kasę na kocie lub w przysłowiowej skarpecie, by kupić sobie coś „za gotówkę”. Jeśli potrzebuję czegoś, choćby samochodu, nowego telewizora, czy komputera do pracy, to nie zamierzam czekać, odkładając kasę do skarbonki.

Kilka razy próbowałem podejść do takiego scenariusza i odkładałem kasę na koncie. Tak jakoś dziwnie się składało, że wypadki losowe powodowały pojawienie się nieprzewidzianych kosztów, które rozwiewały moje marzenie o czymś tam. Od tamtej pory korzystam z kredytów, ale zwykle skrupulatnie sprawdzam, czy mogę je spłacić wcześniej, gdyż zdarzało się, że w kilku przypadkach nie było takiej opcji!

Ważne jest jednak to, że obecnie kredyty nie tylko są powszechnie i łatwo dostępne, różnią się natomiast szczegółami, w tym oprocentowaniem, prowizjami, ubezpieczeniami, etc. Spłacając kredyt wcześniej, warto wiedzieć, że zwykle przysługuje nam odpowiednie przeliczenie odsetek i ubezpieczenia. Nie każdy bank czy instytucja finansowa przelicza te koszty tak, by klient był zadowolony.

Jako że do Prezesa UOKiKu i Rzecznika Finansowego wpłynęło ponad pół tysiąca skarg w ciągu ostatnich kilku miesięcy, osoby te postanowiły zając wyraźne stanowisko na ten temat.

Banki i instytucje finansowe udzielające kredytów powinny przeliczyć odsetki tak, by klient nie płacił za okres, przez który nie będzie już płacił rat. Podobnie powinno być z innymi opłatami, które poniósł kredytobiorca. Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiedziała się w tej kwestii:

Uważamy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Oczywiście, zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.

UOKiK podaje tez prosty przykład. Jeśli ubezpieczenie, prowizja i inne opłaty związane z udzieleniem 12 miesięcznego kredytu wyniosły 1200 zł, a kredytobiorca spłacił całość po połowie tego czasu, to połowa naliczonych kosztów powinna mu zostać zwrócona – chodzi o 600 zł.

Obydwie instytucje powołują się na Ustawę o kredycie konsumenckim:

Art. 5. punkt 6
Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;

Art. 48:
Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Warto zatem wiedzieć o swoich prawach w przypadku kredytów konsumenckich. W przypadku, gdyby którakolwiek instytucja odmówiła Wam prawa do odzyskania kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie, odmawiała możliwości wcześniejszej spłaty, źle wyliczyła zwrot wspomnianych kosztów, a także we wszelkich innych, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.