Webinary są coraz chętniej wykorzystywane przez polskich ekspertów jako narzędzie pracy

Technologie Dołącz do dyskusji
Webinary są coraz chętniej wykorzystywane przez polskich ekspertów jako narzędzie pracy

Internetowe seminaria coraz częściej stają się po prostu narzędziem pracy polskich ekspertów. Z raportu ClickMeeting „State of online events – Eksperci, branże i liderzy w roku 2022” wynika, że webinary wykorzystywane są z powodzeniem także w prowadzeniu biznesu.

Wydarzenia online to już nie tylko teleporady i zdalne nauczanie

Lata epidemicznych restrykcji przyspieszyły kolejną rewolucję w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa. Wirtualne spotkania, kojarzone do niedawna głównie ze zdalną nauką i poradami lekarskimi, dzisiaj są z powodzeniem wykorzystywane przez przedsiębiorców i ekspertów jako narzędzie pracy. Webinary stają się nie tylko coraz popularniejsze, ale także coraz skuteczniejsze. Takie wnioski można wysnuć po lekturze raportu ClickMeeting „State of online events – Eksperci, branże i liderzy w roku 2022”.

ClickMeeting to polska platforma do wideokonferencji. Z przytaczanego wyżej raportu wynika, że w zeszłym roku jej użytkownicy spędzili łącznie 1 086 426 dni, a średni czas każdego spotkania wynosił 109 minut. Średnie spotkanie trwało 109 minut i brało w nim udział 12 osób. Sesje trwały najczęściej 74 minuty. Goście uczestniczyli w nich przez 68 proc. ich czasu trwania. Dominika Paciorkowska z ClickMeeting zwraca uwagę na wyraźny proces profesjonalizacji branży.

Rok 2022 nazwaliśmy rokiem ekspertów. Analizując działania naszych klientów, bardzo mocno widzimy, jak nasza branża się profesjonalizuje. Coraz więcej ekspertów docenia spotkania online i webinary oraz dostrzega w nich możliwość rozwoju swojej marki oraz firmy. Jeszcze do niedawna wydarzenia online były kojarzone głównie z edukacją, która w czasach pandemicznych była zmuszona przenieść się do świata wirtualnego. Dziś z ClickMeeting najczęściej korzystają szkoleniowcy, trenerzy i osoby zajmujące się consultingiem, ale coraz częściej spotykamy wśród naszych użytkowników również przedstawicieli branży medycznej, prawnej i finansowej

Właśnie dlatego najciekawszym zestawieniem w całym raporcie wydaje się to dotyczące poszczególnych branż, które korzystały z usług ClickMeeting. Dominują zastosowania czysto biznesowe. Aż 31 proc. wydarzeń organizowanych na platformie dotyczy szkoleń i consultingu. Marketing i sprzedaż odpowiada za 24 proc. Następne 16 proc. to po prostu spotkania biznesowe online. Dopiero na następnych miejscach w zestawieniu znajdziemy edukację i medycynę. Obydwie branże odpowiadają za 12 proc. wydarzeń. Pozostałe 5 proc. to grupa „inne”.

Dobrze przemyślane webinary generują przedsiębiorcom niemałe przychody

Każda z tych branż ma swoją specyfikę i określone preferencje dotyczące przeprowadzania wydarzeń online. ClickMeeting zauważyło na przykład, że szkoleniowcy i specjaliści od consultingu preferują bezpośrednie sesje szkoleniowe. Najczęściej odbywają się w formule jeden na jeden lub w małych grupkach. Uznaniem cieszą się tutaj także webinary otwarte, promocyjne, warsztaty i treningi indywidualne oraz płatne wydarzenia.

To właśnie w tej kategorii padł zeszłoroczny rekord przychodów z jednego wydarzenia na żywo. Konferencja dla ekspertów coachingu przyniosła aż 96 102 zł przychodu. Warto przy tym wspomnieć, że jej organizator dodatkowo wyśrubował wynik poprzez sprzedawania dostępu do nagrania na żądanie. Przyniosło mu to dodatkowe 38 184 zł. Seria 32 szkoleń dla psychologów i psychoterapeutów przyniosła z kolei aż 686 808 zł przychodu. Jak widać, dobrze zrobione webinary mogą stanowić po prostu niezłe źródło dochodu dla przedsiębiorców.

W przypadku marketingowców w grę wchodzą webinary otwarte, które są skupione na prezentacji produktu lub pozyskiwaniu danych kontaktowych klientów. W grę wchodzą także wirtualne dni otwarte, zajęcia pokazowe i wydarzenia dla aktualnych klientów.

Wydarzenia biznesowe to przede wszystkim spotkania robocze zespołów w przedsiębiorstwach lub instytucjach. Dotyczy to także spotkań wewnętrznych zarządów poszczególnych firm. Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej sprzyja rozwojowi tego sektora rynku.

Edukacja odpowiada za dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać: zdalne zajęcia w szkołach i na uczelniach oraz udzielanie korepetycji. ClickMeeting po raz pierwszy postanowił wyodrębnić medycynę jako osobną kategorię w zestawieniu. Lekarze i inni specjaliści medyczni za pomocą platformy udzielają konsultacji medycznych, a nawet prowadzą terapię online. Ważnym elementem tego sektora są jednak także konferencje i sympozja oraz szkolenia.