Więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Jest nowy pomysł

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji
Więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Jest nowy pomysł

Rada do Spraw Społecznych zaprezentowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie nowy pomysł, którego wdrożenie sprawiłoby, że obowiązywałoby więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi. To zresztą tylko jeden z pomysłów Rady. Niewykluczone, że prezydent będzie chciał chociaż część z nich wykorzystać i stworzyć prezydencki projekt zmiany przepisów.

Więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Są nowe propozycje

Jak informuje PAP, wczoraj Rada do Spraw Społecznych przedstawiła prezydentowi Andrzejowi Dudzie propozycje zmian w prawie, dzięki którym rodzicom przysługiwałoby więcej dni wolnych na opiekę nad dziećmi. Obecnie Kodeks pracy przewiduje 2 dni wolnego na opiekę nad dzieckiem (i ewentualnie do 5 dni urlopu bezpłatnego).

Co zatem proponuje Rada? Po pierwsze, zdaniem Rady dobrym pomysłem byłoby wydłużenie obecnego urlopu 2-dniowego do nawet 4-5 dni – w zależności od liczby posiadanych dzieci. Jeśli na przykład rodzic posiadałby trójkę dzieci, przysługiwałyby mu 3 dni wolnego; górną granicę (4 lub 5 dni) należałoby jeszcze ustalić.

W kontekście opieki nad dziećmi Rada proponuje też ujednolicenie przepisów dotyczących pozostawania małoletnich pod czyjąś opieką. Rada zwraca uwagę na fakt, że obecnie np. sześciolatek może poruszać się po drodze publicznej pod opieką niewiele starszego dziecka, np. dziesięciolatka, podczas gdy w domu musiałby zająć się nim co najmniej trzynastolatek.

Rada ma również inne pomysły

Kolejna koncepcja zakłada zmiany w kwocie wolnej od zajęcia. Zdaniem Rady obecnie przy wyliczaniu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego nie uwzględnia się tego, czy dłużnik utrzymuje tylko siebie, czy też np. ma na utrzymaniu rodzinę, w tym dzieci – i tym samym kwota wolna od zajęcia ma starczyć na utrzymanie jednej osoby, czy też kilku. Rada proponuje zatem, by to się zmieniło – choć zaznacza, że ewentualne zmiany wymagają zachowania pewnej ostrożności.

Oprócz tego Rada ma też pomysł dotyczący terapii medycznej przewlekle chorych dzieci, które osiągnęły pełnoletność, a jednocześnie zmagają się z chorobą nowotworową, autoimmunologiczną czy neurologiczną. Po przekroczeniu 18. roku życia taki pacjent przechodzi do systemu opieki nad osobami dorosłymi; to natomiast wiąże się zazwyczaj z koniecznością zaczynania procesu leczenia w dużej mierze od nowa (albo przynajmniej na innych warunkach, niekoniecznie lepszych). Rada proponuje, by na wniosek lekarza możliwe było przedłużenie leczenia na dotychczasowych zasadach do 21. roku życia pacjenta; dodatkowy czas można byłoby też wykorzystać na przygotowanie pacjenta do terapii w nowych warunkach.

Niewykluczone, że na bazie tych pomysłów powstanie prezydencki projekt ustawy. Proponowane zmiany mogłyby nawet zostać przyjęte przez rząd – nie powinny bowiem budzić większych kontrowersji (pomijając może kwestię kwoty wolnej od zajęcia).