Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dotację 5 tys. zł więcej niż raz i wciąż mają na to czas. Dostępne są także inne formy pomocy

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (75)
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o dotację 5 tys. zł więcej niż raz i wciąż mają na to czas. Dostępne są także inne formy pomocy

Wiadomo już, że na nową pomoc – z zapowiadanej tarczy antykryzysowej 9.0 – przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać. Nadal jednak mają możliwość wnioskowania o pomoc z już dostępnych instrumentów. W przypadku jednego z nich wnioski można składać nawet do 31 maja. 

Wniosek o dotację 5000 zł można złożyć do 31 maja

Po pierwsze – przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o dotację 5 tys. zł, niektórzy z nich – nawet trzykrotnie. O dotację na podstawie rozporządzenia z 26 lutego przedsiębiorcy mogli wnioskować od 28 lutego. Przedsiębiorca może ubiegać się o dwukrotne lub trzykrotne finansowanie m.in. w zależności od tego, jaki ma kod PKD.

O dwukrotną dotację na podstawie tarczy 8.0 mogą wnioskować przedsiębiorcy z kodami PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z. O trzykrotne – z kodami 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z par. 16 rozporządzenia z dnia 26 lutego, jeśli przedsiębiorca otrzymał dotację na podstawie tarczy 7.0 (rozporządzenia z dnia 19 stycznia), to liczbę możliwych do uzyskania dotacji pomniejsza się o jeden.

Wniosek o dotację 5000 zł można złożyć do 31 maja. Przedsiębiorcy muszą też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z § 7 ust. 1, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Zwolnienie z ZUS – wniosek do 30 kwietnia

Przedsiębiorcy nadal mogą też składać wnioski o zwolnienie z ZUS – mają na to czas do 30 kwietnia. Mowa o zwolnieniu ze składek ZUS za luty i/lub styczeń. Należy jednak pamiętać, że aby złożyć wniosek, przedsiębiorca musiał do 31 marca przesłać deklarację rozliczeniową lub imienne raporty miesięczne za grudzień i styczeń/styczeń/luty.

O świadczenie postojowe można na razie starać się bez konkretnego terminu końcowego

Niektórzy przedsiębiorcy mogli z kolei zapomnieć, że na mocy tarczy 8.0 wciąż mogą ubiegać się także o świadczenie postojowe. Przysługuje ono maksymalnie trzykrotnie. Jednokrotnie – dla przedsiębiorców z kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Dwukrotnie – z kodem PKD 91.02.Z. Trzykrotnie – z kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Podobnie jak w przypadku dotacji 5 tys. zł, liczbę świadczeń możliwych do uzyskania pomniejsza się o liczbę świadczeń przyznanych na mocy rozporządzenia z dnia 19 stycznia.

Przedsiębiorcy nie mogą już natomiast składać wniosków o dopłaty do pensji pracowników – mieli na to czas do 31 marca.

Ważny jest spadek przychodów

Zarówno jeśli chodzi o wniosek o dotację 5000 zł do 31 maja jak i wniosek o zwolnienie z ZUS czy postojowe należy też pamiętać, że przedsiębiorca – oprócz kodu PKD – musi wykazać odpowiedni spadek przychodów. W przypadku postojowego – przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musiał być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Z kolei w przypadku dotacji 5 tys. zł przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musiał być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. W przypadku zwolnienia z ZUS przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musiał być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.