Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące kolejnych dotacji 5 tys. zł, ale ze złożeniem wniosku lepiej się jeszcze wstrzymać

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (790)
Dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące kolejnych dotacji 5 tys. zł, ale ze złożeniem wniosku lepiej się jeszcze wstrzymać

Dziś w życie wchodzi część przepisów tarczy antykryzysowej 9.0. Na pozostałe formy pomocy muszą jeszcze poczekać. Niestety – pojawiają się wątpliwości, jeśli chodzi o formularze dostępne na stronie praca.gov.pl i o to, czy przedsiębiorcy mogą już złożyć wniosek o kolejną dotację 5 tys. zł. 

Wniosek o kolejną dotację 5 tys. zł. Lepiej chwilę się wstrzymać

Tarcza 9.0 to kolejna dotacja 5000 zł – a nawet kilka dotacji, w zależności od tego, w jakim stopniu przedsiębiorcy skorzystali z tej formy wsparcia na mocy poprzedniego rozporządzenia. Wniosek o kolejną dotację 5 tys. zł będzie można złożyć za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Obecnie znajduje się na niej jednak sporo dostępnych formularzy, dlatego też przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy ten dostępny na stronie („Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy rozp. rozdz. 3 PSZ-DBKDG”) to wniosek właściwy. Po przejściu do formularza można pobrać zasady udzielania dotacji. W dokumencie zaznaczono, że jest to wersja obowiązująca od 26 kwietnia 2021 r. Można byłoby zatem przypuszczać, że jest to formularz aktualny. Niestety – po pobraniu umowy dotacji (zawieranej między starostą a przedsiębiorcą) okazuje się, że jest to umowa skonstruowana na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. Tym samym wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy powinni prawdopodobnie jeszcze chwilę wstrzymać się ze składaniem wniosków. Na razie nie wiadomo, czy powstanie odrębny formularz i umowa, która uwzględniałaby wprost przepisy z najnowszego rozporządzenia.

Z zasadami przyznawania dotacji można zapoznać się jednak już teraz

Mimo tego, że na właściwy formularz przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać, to już teraz mogą zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji. W dokumencie dostępnym na praca.gov.pl znajdą też odpowiedzi na część najczęściej zadawanych pytań. Potwierdzono w nim na przykład, że o dotację mogą starać się także przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać też, że wniosek o kolejną dotację 5 tys. zł mogą złożyć wyłącznie elektronicznie. Wnioski składają do PUP właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wypłata dotacji (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) powinna nastąpić w ciągu dwóch dni na rachunek podany przez przedsiębiorcę.

Dopłaty do pensji pracowników po raz kolejny

Na mocy tarczy antykryzysowej 9.0 przedsiębiorcy mogą ubiegać się też po raz kolejny o dopłaty do pensji pracowników. Podobnie jak poprzednio, muszą jednak wykazać spadek o co najmniej 40 proc. w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu 2020 r. lub w lutym/wrześniu 2020 r. Oprócz tego przedsiębiorca musi też posiadać odpowiedni kod PKD (tarcza antykryzysowa 9.0 wydłużyła listę o 16 dodatkowych kodów). Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2021 r.