Wolne za 26 grudnia. Czy trzeba udzielić urlopu w tym samym miesiącu?

Praca Prawo Dołącz do dyskusji (336)
Wolne za 26 grudnia. Czy trzeba udzielić urlopu w tym samym miesiącu?

Święto przypadające w sobotę oznacza, że każdemu pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny. Taka sytuacja będzie miała miejsce także w grudniu tego roku. Czy wolne za 26 grudnia trzeba odebrać do końca roku?

Święto w sobotę obniża liczbę godzin do przepracowania

Jak wyjaśnia art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy, każde święto, które przypada w okresie rozliczeniowym, ale w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar pracy o osiem godzin. Oznacza to, że w tym roku pracodawca musi oddać dzień wolny każdemu pracownikowi za przypadającego na 26 grudnia Boże Narodzenie. Wszystko po to, by zachować zasadę, że obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Lista świąt, za które należy się takie dodatkowe wolne, jeżeli przypadają w sobotę, jest ograniczona przez Ustawę o dniach wolnych od pracy, która wymienia, że oprócz niedziel dniami wolnymi są:

1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja – Święto Państwowe,
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada – Wszystkich Świętych,
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Wolne powinno być w tym samym miesiącu co święto

W większości firm obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, co sprawia, że dzień wolny za 26 grudnia należy oddać w grudniu 2020 roku. W innym wypadku powstaną nadgodziny u danego pracownika i należałoby wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.

Wszystko dlatego, że według wspominanego wcześniej przepisu, święto w sobotę nie dodaje dnia wolnego do wymiaru urlopu, a obniża wymiar pracy w danym miesiącu. Biorąc za przykład grudzień 2020 roku, możemy zauważyć, że, odliczając już 25 grudnia przypadający w piątek, mamy 22 dni „pracujące”. Jeżeli ktoś przychodziłby więc w standardowych godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku, to przepracowałby 176 godzin. Jednak, jako że 26 grudnia przypada w sobotę, to ustawowo ta liczba godzin pracujących zmniejsza się o osiem, co daje 168 godzin. Właśnie to sprawia, że należy pracownikowi oddać jeden dzień wolny i trzeba to zrobić w tym samym miesiącu, by nie postały nadgodziny.

Nie jest istotne, czy wolne zostanie przyznane przed świętem, czy po święcie. Nie trzeba też dawać wolnego całej firmie naraz, każdy z pracowników może nie przychodzić do pracy w innym terminie, jeżeli tak będzie wygodniej dla organizacji zakładu.

Wolne za 26 grudnia a urlop lub zwolnienie lekarskie

Jeżeli w firmie wyznaczony zostanie konkretny dzień wolny za święto przypadające na 26 grudnia, a ktoś miał już na ten czas zaplanowany urlop wypoczynkowy, to nie będzie musiał dostać dodatkowego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Po prostu tego dnia nie będzie korzystał z urlopu, a z wolnego przyznawanego z powodu święta. Tym samym jeden dzień urlopu więcej pozostanie mu do wykorzystania w innym okresie.

W przypadku zwolnień lekarskich, to jeżeli ktoś był chory w święto przypadające w sobotę, nadal należy mu się dodatkowy dzień wolny, o ile powróci do pracy w miesiącu, w którym przypada to święto.

Jednak jeżeli choroba przypadnie na dzień wyznaczony jako rekompensata za dzień świąteczny, a pracownik akurat zachoruje, to nie przysługuje mu już możliwość wykorzystania tego wolnego w innym okresie. Przykładowo, pracodawca wyznaczył dzień wolny za 26 grudnia, na poniedziałek 28 grudnia. Od tego momentu właśnie ten poniedziałek traktuje się jako dzień świąteczny. Jeżeli więc ktoś będzie w ten dzień chorował, to nie otrzyma dodatkowego wolnego, tak jak dodatkowego urlopu nie otrzymuje się wtedy, gdy jesteśmy na zwolnieniu w niedzielę lub w święta.

Rok 2021 będzie mniej korzystny dla pracowników

Dopisek o tym, że wolne nie należy się za święto w niedzielę, będzie bardzo istotne w przyszłym roku. Wtedy bowiem zarówno 15 sierpnia, jak i 26 grudnia przypadają w niedzielę, co oznacza, że nie będzie przysługiwało za to dodatkowe wolne. Dla osób organizujących pracę w firmach nie oznacza to jednak spokoju, bowiem, w sobotę przypadać będzie 1 maja i 25 grudnia, więc za te święta przypadać będzie dodatkowe wolne, o ile do tego czasu nie zmienią się przepisy Kodeksu Pracy.