Pracownicy mogą liczyć w najbliższej przyszłości na „dodatkowe” wolne. Nawet ci, którzy wrócą do pracy po zwolnieniu lekarskim

Praca Dołącz do dyskusji (469)
Pracownicy mogą liczyć w najbliższej przyszłości na „dodatkowe” wolne. Nawet ci, którzy wrócą do pracy po zwolnieniu lekarskim

Wielu pracowników może się zastanawiać, czy należy im się dzień wolny za 15 sierpnia. Łatwo to jednak sprawdzić. 

Dzień wolny za 15 sierpnia: dzień wolny do odebrania za święto w sobotę

Czy pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę należy się dodatkowy dzień wolny za 15 sierpnia, który w tym roku wypada w sobotę? Tak – i potwierdza to art. 130 par. 2 Kodeksu pracy:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oczywiście nie dotyczy to dosłownie każdego święta – wykaz dni wolnych od pracy znajdziemy w ustawie o dniach wolnych od pracy. Zgodnie z nią

Dniami wolnymi od pracy są:

1)  dni niżej wymienione:
a) 1 stycznia – Nowy Rok,
b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja – Święto Państwowe,
f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

2) niedziele.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto w sobotę?

W przepisach Kodeksu pracy znajdziemy również odpowiedź na pytanie, kiedy pracownicy będą mogli odebrać dzień wolny za 15 sierpnia (czy za jakiekolwiek inne święto przypadające w sobotę). Art 130 par. 3 kp stanowi, że
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
Tym samym przepisy wymuszają na pracodawcy, by dzień wolny za 15 sierpnia (i za inne święta wypadające w sobotę) został oddany pracownikowi w tym samym okresie rozliczeniowym. Zazwyczaj okres rozliczeniowy wynosi miesiąc (w niektórych przypadkach wskazanych przez Kodeks pracy okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do 12 miesięcy). Pracodawca może wyznaczyć termin odebrania dnia wolnego dla wszystkich pracowników, ale może też rozpatrywać ich pojedyncze prośby. Zazwyczaj jednak pracodawcom zależy na tym, by dzień wolny oddać jak najszybciej – w kolejny dzień roboczy po święcie wypadającym w sobotę.

Co z pracownikami na zwolnieniu lekarskim?

Niektórzy mogą się zastanawiać, jak wygląda sytuacja, gdy pracownik przebywa akurat na zwolnieniu lekarskim w okresie, w którym wypada święto. Warto pamiętać, że jemu również przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, jeśli w dniu świątecznym przebywał na L4. Tym samym jeśli pracodawca wyznaczył w określonym terminie- dla całej firmy – dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę, to pracownik, który był wcześniej na zwolnieniu, ale już wrócił do pracy, również ma prawo z niego skorzystać.