Zasiłek chorobowy na kwarantannie w przypadku umowy zlecenie. Kiedy przysługuje i jak się o niego ubiegać?

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (2)
Zasiłek chorobowy na kwarantannie w przypadku umowy zlecenie. Kiedy przysługuje i jak się o niego ubiegać?

Chorobowe na zleceniu jest jak najbardziej możliwe. Co z zasiłkiem chorobowym w czasie przebywania na kwarantannie? Czy za czas kwarantanny osoby pracujące na umowie zlecenia otrzymają zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenia a kwarantanna

Pracując na podstawie umowy zlecenia oczywiście można pobierać zasiłek chorobowy. Zleceniobiorca prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tego okresu zaliczają się również poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni. Ogólne zasady mówią, że ubezpieczenie chorobowe na zleceniu jest ubezpieczeniem dobrowolnym, dzięki któremu otrzymamy zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Ubezpieczenie uprawnia poza zasiłkiem chorobowym także do zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Osoba pracująca na umowie zlecenia może więc otrzymywać w razie konieczności zasiłek chorobowy. Na to świadczenie taka osoba będzie mogła liczyć również w czasie odbywania kwarantanny. Za okres kwarantanny przysługuje świadczenie z tytułu choroby. Mogą na nie liczyć oczywiście osoby, które opłacają składkę. W przeciwnym wypadku niestety wypłata nie będzie możliwa.

Procedura uzyskania zasiłku chorobowego z powodu kwarantanny

Zgodnie z przepisami aby otrzymać zasiłek w przypadku skierowania na kwarantannę, dana osoba będzie musiała przekazać do płatnika składek (w tym przypadku zleceniodawcy) decyzję inspektora o skierowaniu na kwarantannę.

Płatnik składek (jeżeli zasiłek wypłaca ZUS) musi maksymalnie w ciągu 7 dni przekazać decyzję do ZUS. Decyzja może zostać przekazana za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS w formie skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem Z-3/ Z-3a.

Trochę inaczej wygląda postępowanie w przypadku osób odbywających kwarantannę po przekroczeniu granicy. Ci powinni złożyć oświadczenie o odbywaniu kwarantanny po przekroczeniu granicy, które następnie należy złożyć w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny do swojego płatnika składek.

Ewentualne skrócenie kwarantanny nakłada na daną osobę obowiązek poinformowania wypłacającego świadczenie o zmianie jej okresu. Oczywiście wszystkie podawane przez zleceniobiorcę dane mogą być w każdym momencie weryfikowane przez płatnika składek w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.