Czy wrzucanie monet do fontanny może być uznane za wykroczenie?

Społeczeństwo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (431)
Czy wrzucanie monet do fontanny może być uznane za wykroczenie?

Wrzucanie monet do fontanny jest zwyczajem, który występuje w wielu kulturach — w tym w polskiej. Wydawać by się mogło, że w każdym regionie świata znajduje się fontanna, do której ludzie wrzucają monety. Czy takie zachowanie jest w myśl polskiego prawa legalne? Wrzucanie monet a prawo.

Wrzucanie monet a prawo

Zwyczaj wrzucania monet jest niemalże tak stary, jak same monety. Historycznie pełnił on prawie identyczną funkcję jak dzisiaj. Wrzucenie monety do wody, która od zawsze jest symbolem życia, połączone było (i jest) z życzeniem, bądź modlitwą. Niegdyś był to element oddawania czci bóstwom, natomiast dzisiaj pełni rolę zabobonu, czy nawet tradycji. Każdy wszak wie, że monety do fontanny wrzuca się „na szczęście”.

Zwyczaj jednak w praktyce tak szczęśliwy nie jest. O ile na świecie istnieją zbiorniki wodne, do których wręcz należy wrzucić monetę (co również stanowi atrakcję turystyczną), o tyle nie zawsze jest to pożądane. Są miejsca, w których jest to nawet niewskazane. Dobrym przykładem takiego miejsca jest fokarium w Helu. Nieświadomi turyści wrzucali monety, które następnie były zjadane przez foki, powodując cierpienie zwierząt. Ostatnio było również głośno o pewnym mężczyźnie który wrzucił kilka monet, co prawda nie do fontanny, ale do silnika samolotu.

Jednak, czy wrzucanie monet do fontanny, bądź innego zbiornika wodnego, jest w samo w sobie legalne? Jeżeli nie, to czy istnieją wyjątki od takiej reguły?

Zachowaj czystość!

Wrzucanie monet do fontanny w teorii może wypełnić znamiona art. 145 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Wydawać by się mogło, że samo w sobie wrzucanie monet do fontanny dostępnej publiczne, co do której takie zachowanie jest niepożądane, a wrzucone pieniądze wymagają ich późniejszego posprzątania, stanowi wykroczenie z art. 145.

Oczywiście w wypadku, gdy administratorzy danych obiektów sami zachęcają do wrzucania monet, na przykład za pomocą odpowiednich tablic, czy informacji, nie może być mowy o wykroczeniu, tym bardziej że mógłby mieć zastosowanie kontratyp zwyczaju.