Rośnie liczba wypadków w pracy. A mimo to Polacy są zadowoleni z warunków zapewnianych im przez pracodawców

Praca Dołącz do dyskusji
Rośnie liczba wypadków w pracy. A mimo to Polacy są zadowoleni z warunków zapewnianych im przez pracodawców

Z danych GUS-u wynika, że liczba wypadków przy pracy wzrosła znacznie w 2024 roku. Jest to zjawisko, które trudno jest połączyć z nie tak dawno publikowanymi danymi o rosnącym zadowoleniu Polaków z warunków pracy. Z danych GUS-u wynika także, że znacząco wzrosła liczba śmiertelnych wypadków. Co ciekawe, w niechlubnym rankingu prowadzą województwa w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. 

Liczba wypadków w pierwszym kwartale 2024 r. wzrosła. Eksperci szukają przyczyn tego zjawiska

Najwyższy wskaźnik wypadkowości w I kwartale 2024 r. zanotowano w województwach śląskim, opolskim i zachodniopomorskim, a najniższy w mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Najwięcej wypadków zdarzyło się w branży górniczej, wodnej oraz w opiece zdrowotnej. Duży odsetek wypadków notujemy także w zakładach rekultywacyjnych. Najniższy odsetek wypadków przy pracy jest w branży informatycznej, usługowej oraz w działalnościach naukowych, technicznych i profesjonalnych.

Eksperci apelują do pracodawców, aby ci w prawidłowy sposób oceniali ryzyko pracy na poszczególnych stanowiskach. Ważne jest także, aby nie wywierać zbytniej presji na pracowniku, który pod wpływem pośpiechu i stresu może popełnić często swój ostatni błąd w życiu. Pracownicy powinni otrzymywać także jasne komunikaty o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo na każdym stanowisku pracy. Eksperci podkreślają, że podstawowe szkolenia i zapewnianie środków ochrony indywidualnej to tylko wierzchołek góry lodowej procesu tworzenia bezpiecznego miejsca pracy.

Obecną sytuację komentował na łamach Prawo.pl Leszek Zalewski, dyrektor ds. innowacji w Sodexo Polska:

Widząc, że liczba wypadków ciągle rośnie, możemy mieć obawy, czy powyższe obszary są odpowiednio zaopiekowanie przez biznes lub odpowiednio dofinansowane.

Pomimo tego, że liczba wypadków rośnie, pracownicy jeszcze do niedawna pozytywnie oceniali swoje warunki zatrudnienia

Z badań opublikowanych w raporcie Dialog Społeczny – Godna Praca wynika, że aż 87 proc. pracowników dobrze ocenia warunki zatrudnienia w swoich firmach. Z danych opublikowanych przez Forsal.pl w 2023 r. wynika także, że pracownicy wyrażali coraz większy optymizm i przewidywali poprawę sytuacji, związanej z warunkami pracy w swojej firmie.

Niezadowolenie ze swoich warunków pracy wyrażali przede wszystkim rolnicy i osoby, które pracują na własny rachunek. Co ciekawe pozytywny ogląd sytuacji mieli w tym wypadku robotnicy niewykwalifikowani, a także przedstawiciele średniego personelu i technicy.

Badania pokazywały także zmianę postrzegania przełożonych przez polskich pracowników. Z badań Hays z roku 2021 wynika, że aż 76 proc. pracowników pozytywnie oceniało relacje ze swoimi przełożonymi.