Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czy zawsze kończy się rozwiązaniem stosunku pracy?

Praca Dołącz do dyskusji
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czy zawsze kończy się rozwiązaniem stosunku pracy?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy wręczane przez pracodawców przerażą pracowników nie mniej niż samo wypowiedzenie umowy o pracę. Czy faktycznie między tymi dwoma rozwiązaniami nie ma różnicy? Czy pracownik powinien obawiać się wypowiedzenia zmieniającego?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy czym jest?

Otrzymanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy oznacza, że pracodawca chce zmienić pracownikowi dotychczasowe warunki i zastąpić je nowymi. Takie rozwiązanie dopuszcza Kodeks pracy, mówi o tym art. 42 KP. Zgodnie z jego brzmieniem tego rodzaju wypowiedzenie musi być wręczone na piśmie. Sam zakres natomiast musi obejmować inną pracę niż określona w umowie o pracę. Wypowiedzenie zmieniające może być wręczone tylko w przypadku istotnej zmiany wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Aby takie wypowiedzenie było skuteczne i obowiązujące pracownik nie może złożyć oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Na złożenie takiego oświadczenia ma czas do upływu połowy okresu wypowiedzenia. Po upływie tego terminu uważa się, że zmiana została zaakceptowana przez pracownika. Postanowienia wchodzą w życie i są wiążące dla obu stron.

Wypowiedzenie zmieniające powoduje konflikt z pracodawcą

Taka jest teoria, ale w praktyce tego typu sytuacje mogą wywołać konflikt między pracodawcą a pracownikiem. Główną tego przyczyną jest fakt, że takie wypowiedzenia najczęściej wpływają na jego sytuację, dotyczą w końcu zmiany stanowiska, obniżenia pensji albo zakresu obowiązków. Uważa się również, że wypowiedzenie stanowi pewną ostateczność, znacznie łatwiej z formalnego punktu widzenia podpisać z pracownikiem porozumienie zmieniające niż wręczać mu wypowiedzenie. W swojej istocie wypowiedzenie prowadzi również do rozwiązania umowy o pracę. Jego niezaakceptowanie powoduje, że z upływem okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu. Z drugiej jednak strony wręczenie wypowiedzenia oznacza też, że pracodawca nie chce rozstać się z pracownikiem, a jedynie zmienić formę organizacji pracy. Bywa jednak tak, że jest to sprytny wybieg przed bezpośrednim zwolnieniem.

W obliczu otrzymanie wypowiedzenia pracownik nie jest jednak bezbronny. Ma on prawo odwołać się do sądu pracy niezależnie od tego czy przyjął zaproponowane warunki, czy też je odrzucił. Ma na to 21 dni od momentu jego otrzymania. Odwołując się, może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub odszkodowania. Co do zasady odwołanie do sądu nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia wypowiedzenia, tak naprawdę wszystko zależy od treści odwołania. Jeśli takiego oświadczenia nie ma to pracownik może kontynuować zatrudnienie nawet na gorszych warunkach do czasu rozpatrzenia jego odwołania przez sąd pracy.