RPP może utrzymać wyższe stopy procentowe na dłużej. Bo Polacy i tak dobrze radzą sobie ze spłatą kredytów

Finanse Dołącz do dyskusji
RPP może utrzymać wyższe stopy procentowe na dłużej. Bo Polacy i tak dobrze radzą sobie ze spłatą kredytów

Wielu Polaków wykorzystało w zeszłym roku wakacje kredytowe do nadpłaty zobowiązania. Trend nadpłacania kredytu jest jednak widoczny już od co najmniej kilku lat, a generalna kondycja kredytobiorców jest dobra. A to może oznaczać, że… wyższe stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. 

Wyższe stopy procentowe na dłużej? RPP może nie mieć powodu do obniżki

Nie jest raczej tajemnicą, że wakacje kredytowe zostały wykorzystane przez większość uprawnionych kredytobiorców do nadpłaty zobowiązania. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika jednak, że ten trend trwa od co najmniej 2021 r. – i od tego momentu Polacy spłacają swoje zobowiązania szybciej. Z szacunków PIE (na podstawie danych NBP) wynika, że w 2019 r. Polacy spłacali co miesiąc 1,5 mld zł z części kapitałowej ich kredytów mieszkaniowych (bez odsetek związanych z poziomem stóp procentowych). W 2020 r. była to już kwota średnio 2,1 mld zł, natomiast w 2021 r. – 3,5 mld zł. Nieco później spłaty kapitału w szczytowym momencie wynosiły nawet ok. 6 mld zł miesięcznie. Spłaty kapitału wyhamowały natomiast nieco wraz z wprowadzeniem wakacji kredytowych – ale jak podkreśla PIE, i tak od tamtego momentu utrzymują się na podwyższonym poziomie. W zeszłym roku kredytobiorcy spłacali średnio 4,1 mld zł części kapitałowe miesięcznie.

Co istotne, spłata kapitału została wyliczona przez ekspertów PIE jako różnica pomiędzy kwotą nowo udzielonych kredytów w danym miesiącu a zmianą stanu portfela kredytów mieszkaniowych w bankach; szacunki dotyczą również tylko kredytów złotówkowych (bo jak się okazuje, kondycja kredytobiorców frankowych jest gorsza niż złotówkowych – co jednak nie powinno budzić specjalnego zdziwienia).

Dobra kondycja kredytobiorców może przełożyć się na… brak obniżek stóp procentowych

Co jednak wynika z tego, że kondycję polskich kredytobiorców można uznać za dobrą? Pomijając np. kwestię wakacji kredytowych i ich warunków, brak większych problemów ze spłatą zobowiązań (a nawet ich regularne nadpłacanie przez sporą część kredytobiorców) może prowadzić do… utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas. Jak można przeczytać w najnowszym Tygodniku PIE,

Utrzymanie solidnej sytuacji kredytobiorców wraz ze wzrostem płac oraz odbudową rynku hipotek sugerowałyby utrzymanie stóp procentowych NBP na podwyższonych poziomach na dłużej.

Warto zresztą zauważyć, że również coraz większe grono analityków wskazuje, że kredytobiorcy powinni raczej zapomnieć o możliwości obniżki stóp procentowych w tym roku. Coraz więcej ekonomistów jest zdania, że stopy, jeśli zostaną obniżone, to dopiero w 2025 r. – a i wtedy nie ma co liczyć na znaczącą zmianę.