Wyższe wynagrodzenie dla płatników za terminową wpłatę zaliczek na PIT

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Wyższe wynagrodzenie dla płatników za terminową wpłatę zaliczek na PIT

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wynagrodzenie dla płatników będzie dwukrotnie wyższe. Zmiana dotyczy tych, którzy będą terminowo odprowadzać zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników. „Premia” będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jak podało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie – od 1 lipca br. wynagrodzenie płatników zwiększa się z 0,3 proc., do 0,6 proc. pobranego podatku.

Zmiana ma związek z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła obniżkę PIT od 1 lipca z 17 do 12 proc. O samej obniżce i tym, co się z nią wiąże, pisaliśmy na łamach „Bezprawnika” w czerwcu. Mój redakcyjny kolega zaznaczał wówczas, że głównym celem zmiany jest uporządkować zamieszanie, jakie wynikło z prowadzenia ulgi dla klasy średniej. I zrekompensować jej usunięcie

Jak mówił dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz:

Resort finansów zaproponował podwyższenie kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki podatku wprowadzanej w trakcie roku podatkowego.

Zdaniem resortu, na zmianie skorzysta w sumie ok. 1,2 mln płatników zaliczek na podatek PIT.

Od 1 lipca wyższe wynagrodzenie dla płatników

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, od 1 lipca obowiązuje wyższe wynagrodzenie dla płatników.

Zmiana dotyczy wynagrodzenia płatnika, który terminowo odprowadza podatek dochodowy PIT pobrany od dochodu, który podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. Wynagrodzenie to zamiast 0,3 proc., wyniesie teraz 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika.

źródło: gov.pl

W pozostałych przypadkach stawki pozostaną bez zmian. Wyniosą więc one odpowiednio:

  • 0,3 proc. kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  • 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.