ZUS podpowiada, jak mimo zaległości w opłacaniu składek skorzystać z tarczy antykryzysowej

Firma Dołącz do dyskusji (411)
ZUS podpowiada, jak mimo zaległości w opłacaniu składek skorzystać z tarczy antykryzysowej

ZUS wyjaśnia, co mogą zrobić osoby, które z jednej strony mają zaległości w opłacaniu składek, a jednocześnie chciałyby skorzystać z rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej – m.in. zwolnienia ze składek ZUS. 

Zaległości w ZUS a tarcza antykryzysowa. Co można zrobić?

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy mimo tego, że mają zaległości w ZUS, mogą skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej, a przede wszystkim – ze zwolnienia ze składek. ZUS wyjaśnia, co w takim przypadku można zrobić.

Jeśli chodzi o zaległości z tego roku, ZUS podaje trzy rozwiązania – w zależności od tego, w których miesiącach przedsiębiorca nie opłacił składek. W przypadku zaległości w ZUS za okres styczeń-luty 2020 przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub wnioskować o rozłożenie należności na raty (bez naliczania opłaty prolongacyjnej). Z kolei w przypadku zaległości w ZUS za okres marzec-maj można wystąpić o zwolnienie ze składek – oczywiście jeśli przedsiębiorca jest do tego uprawniony. Jeśli nie, to podobnie jak w przypadku zaległości za styczeń i maj może wnioskować o odroczenie terminu lub o rozłożenie na raty.

Co istotne, ZUS podpowiada również, że przedsiębiorcy, którzy są w nieco lepszej sytuacji i mogą uregulować należność główną, mogą to zrobić i wnioskować o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Co jednak w przypadku, gdy zaległości obejmują składki za 2019 r.?

Jeśli zaległości sięgają jeszcze 2019 r., przedsiębiorca ma dwie możliwości. Jeśli według stanu na 31.12 zaległość za okres do grudnia 2019 nie przekracza sumy składek za 12 miesięcy, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności za pierwszą ratę (za rok 2019) oraz o odroczenie terminu/rozłożenie na raty/zwolnienie ze składek za rok 2020. Musi jednak pamiętać, że w przypadku składek za rok 2019 naliczona zostanie opłata prolongacyjna.

Jeśli z kolei zaległość przekracza sumę przypisów składek za 12 miesięcy, a przedsiębiorca nie zawarł umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, a dodatkowo nie może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, to może:

  • wnioskować o rozłożenie zaległości na raty (za 2019 r.) – jednak musi liczyć się z opłatą prolongacyjną
  • wnioskować o odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty (za 2020 r.) – bez opłaty prolongacyjnej

Z kolei w sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę o rozłożenie zadłużenia na raty za okres do grudnia 2019 r./umowę o odroczenie płatności, to w przypadku zaległości za rok 2020 może skorzystać z odroczenia (bez opłaty prolongacyjnej), rozłożenia na raty lub zwolnienia (jeśli jest uprawniony).