Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co warto wiedzieć na początek?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co warto wiedzieć na początek?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy sięgnąć chociaż do podstaw związanych z opodatkowaniem dochodów. Co musi zrobić osoba, która pragnie być przedsiębiorcą?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

W celu założenia własnej działalności gospodarczej trzeba wypełnić formularz CEIDG-1 dostępny na e-PUAP bądź stronie ministerstwa. Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie – poprzez platformę e-PUAP bądź za pomocą bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
  • poświadczonym notarialnie listem poleconym,
  • osobiście – da się tego dokonać w urzędzie gminy albo miasta.

Po zarejestrowaniu działalności przedsiębiorca musi otrzymać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – potrzebny jest on przy procedurach podatkowych oraz REGON – niezbędny między innymi w przypadku kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy w trakcie sporządzania umów. Należy pamiętać, że pieczęcie firmowe powinny zawierać te dane, czyli REGON, NIP, a także nazwę przedsiębiorstwa oraz adres.

Złożenie formularzu CEIDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem wniosku o rejestrację firmy jako płatnika składek do ZUS. Osoba zakładająca przedsiębiorstwo musi w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności zgłosić się do ubezpieczeń. Można to zrobić za pomocą formularza ZUS ZUA, jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składki należy uiszczać do 20. dnia każdego miesiąca (potrzebne jest złożenie druku ZUS ZZA w przypadku składki zdrowotnej). Osoby mające osobowość prawną muszą tego dokonywać do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Formy opodatkowania

Podczas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych – dochód opodatkowany jest stawką 12% (różnica między osiągniętymi przychodami a kosztami ich uzyskania). W przypadku wysokich dochodów wynoszących powyżej 120 000 zł obowiązuje stawka 32%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – działalność opodatkowana jest tylko od przychodu. Nie jest możliwe obniżenie go o poniesione koszty uzyskanego przychodu. Przedsiębiorca może wybrać stawkę w zależności od prowadzonej działalności: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%,
  • podatek liniowy – jest to różnica między poniesionymi kosztami a uzyskanymi przychodami. Podatek jest stały, stawka wynosi 19%.

Rejestrując działalność, dobrym pomysłem jest założenie firmowego konta bankowego. Często bywa tak, że banki wymagają wówczas pieczątki danego przedsiębiorstwa. Należy mieć też na uwadze to, że za prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (oprócz wyjątków) bez jej legalizacji, grozi kara grzywny bądź nawet ograniczenia wolności.

Art. 601. Dz.U.: § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.