Ile naprawdę zarabiają Polacy? GUS opublikował najnowszy raport za 2017 r.

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (26)
Ile naprawdę zarabiają Polacy? GUS opublikował najnowszy raport za 2017 r.

GUS opublikował właśnie najnowszy raport o zarobkach Polaków. Wynika z niego, że w 2017 r. średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4271,51 zł brutto. Zarobki Polaków w 2017 r. są o ponad 5,4% wyższe w stosunku do roku 2016. Ale czy statystyczny Polak rzeczywiście tyle zarabia?

Zarobki Polaków w 2017 r.

W 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,7 mln. Ze wstępnych danych wynika, że była ona wyższa od roku ubiegłego o 2,8%.
Według raportu GUSu, zarobki Polaków w 2017 r. wynosiły średnio 4271,51 zł brutto dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Po odliczeniu składek chorobowych, emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i podatku dochodowego daje to 3042,16 zł na rękę. Nie ukrywajmy, że mimo wzrostu, wciąż nie jest to kwota imponująca.

Bezrobocie najniższe od lat ‘90

Bezrobocie jest na najniższym poziomie od początku lat 90-tych. Wynika to ze wzrostu rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie – z większego zapotrzebowania na pracowników. Konieczność walki o pracownika mobilizuje natomiast pracodawców do podwyżek.
Według raportu GUS, wzrost zarobków nie jest jednakowy dla wszystkich segmentów rynku. Najbardziej znaczący przyrost płac zanotowano w sektorze „przetwórstwo przemysłowe”, a także „handel oraz naprawa pojazdów samochodowych”. Według GUSu, sektory te zanotowały podwyżkę płac na poziomie 7,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Najniższy przyrost płac zanotowano, natomiast, w sektorach „edukacja” – 2% oraz „pozostała działalność usługowa” – 1,7%.

Dane GUSu są niemiarodajne

Dane GUSu są ważne, ponieważ kreślą bardzo ogólną optykę i tendencje dotyczące rynku pracy w Polsce. Należy jednak wciąć pod uwagę, że są to dane wycinkowe i często nie do końca aktualne w chwili publikacji. Agencje pracy prowadzące statystyki płac również nie mogą stanowić wiarygodnego źródła, ponieważ – z uwagi na swój charakter – prowadzą badania na grupach niereprezentatywnych dla wielu sektorów rynku pracy.

Statystyka nie uwzględnia mikroprzedsiębiorstw

O rzeczywistej kondycji rynku pracy w Polsce wciąż brakuje danych. Według statystyk GUSu, średnie wynagrodzenie brutto za kwiecień 2018 r. wynosiło w Polsce 4840,44 zł, czyli około 3440 zł na rękę. Przeciętny Kowalski zastanawia się, z pewnością, dlaczego nie mieści się w średniej. Dzieje się tak dlatego, że badana średnia dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających na etacie co najmniej 10 osób. Takich firm jest w Polsce około 16 tys. Dane GUSu nie są miarodajne dla pracowników mikroprzedsiębiorstw, których – według raportu GUS z października 2017 r. – było ponad dwa miliony. Średnia krajowa GUSu dotyczy zatem zarobków osób z dużych firm.

Branże o najwyższych i najniższych płacach

Raport GUSu potwierdza, że najwyższe zarobki notuje się w branży IT (około 7,4 tys. brutto). Na poziomie około 7 tys. brutto zamykają się zarobki w sektorze ubezpieczeniowym, finansowym, związanym z górnictwem i wydobywaniem, a także z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w gaz i prąd.
Najsłabiej opłacani pracownicy pracują w gastronomii i hotelarstwie, gdzie płaca wynosi około 2,8 tys. brutto.

Poseł PiS obiecuje: zarobki Polaków błyskawicznie wzrosną o 30%. Wyższa pensja jest na wyciągnięcie ręki?

Poniżej statystycznej średniej zarabia 70% Polaków

Statystycznie zarobki Polaków w 2017 r. są wyższe niż w latach poprzednich, ale wciąż dalekie od przyzwoitych (podobnie jak rynek pracownika w Polsce). Średnia płaca jest natomiast wypadkową niemiarodajną, nawet dla przedsiębiorstw mieszczących się w obrębie statystyki. Jeśli, bowiem, w danym przedsiębiorstwie pracuje 10 osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie oraz jeden prezes, zarabiający 15 tys. zł, to statystyka nie odda tu obrazu rzeczywistego wynagrodzenia ani pracowników, ani prezesa. Z  publikowanych raz na dwa lata szczegółowych danych dotyczących wynagrodzeń w Polsce wynika, że poniżej statystycznej średniej zarabia w Polsce blisko 70% zatrudnionych.