Zatrudnienie pomocy domowej to dla wielu rodzin konieczność. Musimy jednak zwrócić uwagę na ZUS

Praca Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Zatrudnienie pomocy domowej to dla wielu rodzin konieczność. Musimy jednak zwrócić uwagę na ZUS

Zatrudnienie pomocy domowej jest w tych czasach niezbędne dla wielu rodzin. Dotyczy to szczególnie tych gospodarstw domowych, w których oboje rodziców wykonuje obowiązki zawodowe i nie ma dużo czasu na wychowanie dzieci. Jednak aby zatrudnić pomoc domową, nie uchybiając w takim wypadku przepisom, trzeba dopełnić kilku ważnych formalności. Dotyczą one nie tylko zatrudniania niani czy gosposi, ale także ogrodników czy fachowców – tzw. złotych rączek.

Podstawą legalnego zatrudnienia pomocy domowej jest nie tylko podpisanie umowy, ale także wypełnienie odpowiednich formularzy ZUS

Kiedy mamy zamiar zatrudnić nianię lub gosposie, często bywa tak, że osoba, którą chcemy zatrudnić, nie posiada otwartej działalności gospodarczej. W takim wypadku możemy zatrudnić osobę do pomocy w domu na pełny etat lub wybraną jego ilość. Do wyboru mamy także umowę o pracę, umowę zlecenie lub nieetatową umowę o pracę. Istnieje także możliwość zatrudnienia osoby, która będzie nam pomagać w obowiązkach domowych na podstawie umowy o pracę na czas wykonywanej pracy dorywczej.

Spisanie umowy to nie koniec formalności, jakie muszą zostać dopełnione, aby osoba do pomocy domowej pracowała u nas legalnie. Niezbędne jest także wypełnienie formularza ZUS ZFA. Dzięki jego uzupełnieniu możliwe stanie się zasygnalizowanie przyjęcia na siebie roli płatnika składek. Po podpisaniu umowy należy także złożyć w ciągu 7 dni formularz ZUS ZUA, dzięki któremu możliwe stanie się zgłoszenie danej osoby do ubezpieczeń społecznych. Oprócz tego warto pamiętać o obowiązku comiesięcznego składania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druków ZUS DRA i ZUS RCA.

Czasami mamy okazję zatrudnić osobę z zagranicy. W takim wypadku musimy pamiętać o dodatkowych, niezbędnych formalnościach

Zatrudnianie osoby z zagranicy w charakterze pomocy domowej rządzi się swoimi prawami. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy nasz przyszły pracownik pochodzi z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej. Czasami kraj pochodzenia pracownika nie należy także do Europejskiego Okręgu Gospodarczego. Często chcemy ponadto, aby osoba wykonująca obowiązki domowe pochodziła z Ukrainy. W takim wypadku musimy udać się do urzędu wojewódzkiego, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania, gdzie składamy odpowiednie dokumenty.

W urzędzie wojewódzkim musimy złożyć wniosek o pozwolenie na pracę osoby, która pochodzi zza wschodniej granicy. Pamiętajmy także o tym, że bez tego typu zezwolenia osoby z Ukrainy również mogą wykonywać obowiązki pomocy domowej. W takim wypadku jednak są zobligowane do posiadania zezwolenia z urzędu pracy, a sama praca nie może być świadczona dłużej niż 6 miesięcy w roku.