Wolna amerykanka w zawodzie psychologa jednak może się skończyć. Projekt ustawy jest już gotowy

Państwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Wolna amerykanka w zawodzie psychologa jednak może się skończyć. Projekt ustawy jest już gotowy

Niedawno pisaliśmy na naszych łamach o tym, że zawód psychologa nie jest w Polsce objęty praktycznie żadnymi regulacjami. To powoduje wiele patologii, które są zauważane przez ekspertów, lekarzy i samych pacjentów. Jednak obecnie wszyscy ci, którzy narzekali na obecną sytuację w zawodach psychologicznych, mogą liczyć na zmianę tego stanu rzeczy. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zawodzie psychologa.

Projekt ustawy ma pomóc w unormowaniu funkcjonowania usług psychologicznych w Polsce

Jak poinformowała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nowe przepisy mają na celu znaczne podniesienie jakości świadczeń psychologicznych, a także zadbanie o interesy samych psychologów. W nowej ustawie znalazł się m.in. przepis o konieczności przynależności psychologów do samorządu zawodowego. Dzięki temu możliwe stanie się nie tylko większe kontrolowanie ich pracy, ale także umożliwienie oceniania zachowań osób wykonujących zawód psychologa pod kątem przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wejście w życie nowej ustawy umożliwi także wszczynanie postępowań dyscyplinarnych przeciw osobom świadomie łamiącym prawo. Nowe przepisy umożliwią także zwalczanie i penalizowanie jednej z największych patologii tego zawodu – posługiwania się tytułem psychologa przez dużą część osób w sposób całkowicie nieuprawniony. Za tego typu postępowanie osobom wykonującym swoją pracę nielegalnie będzie grozić odpowiedzialność karna.

MRPIS wydało także komunikat, w którym informuje o planach zmian w przepisach:

Gdyby doszło do naruszenia standardu świadczeń, odbiorcy świadczeń psychologicznych będą mogli szukać pomocy i sprawiedliwości u rzecznika dyscyplinarnego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy będzie też czuwał nad stałym podnoszeniem kwalifikacji psychologów. Będzie ich również obowiązywać tajemnica zawodowa, co zapewni lepszą ochronę prywatności odbiorców świadczeń. W przyszłości wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące psychologów będą wymagały opinii samorządu zawodowego.

Jednak na tym zapisy nowej ustawy się nie kończą. Projekt przewiduje także szereg innych zmian

Zmianie ulegnie m.in. samo wprowadzanie do zawodu. Powołana zostanie specjalna instytucja opieki, dzięki której przyszli psychologowie będą mogli być wdrażani do wykonywania swojej profesji. Ustawa może umożliwić wykonywanie zawodu psychologa także mieszkańcom Unii Europejskiej, a także stworzenie przestrzeni do wykonywania zawodu psychologa cudzoziemcom spoza UE. Jednak w tym wypadku konieczna do wydania zezwolenia na pracę będzie procedura uznania ich kwalifikacji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2026 r.