Chociaż raz przedsiębiorcy nie muszą się spieszyć. Zmiana formy opodatkowania 2019 może być zgłoszona później niż do 20 stycznia

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (12)
Chociaż raz przedsiębiorcy nie muszą się spieszyć. Zmiana formy opodatkowania 2019 może być zgłoszona później niż do 20 stycznia

Początek roku to dla każdego przedsiębiorcy czas podsumowań, ale i planowania. Gorączkowo sprawdzane są terminy do składania przeróżnych wniosków, tak samo jak kompletowane są dokumenty. Niewiele zmian w prawie oznacza wydłużenie terminu. Zmiana formy opodatkowania 2019 nie musi być zgłoszona do 20 stycznia.

Zmiany w przepisach, które dotyczą przedsiębiorców, zazwyczaj nigdy nie oznaczają niczego dobrego. Najczęściej to kolejne, często bezsensowne biurokratyczne obowiązki, formularze bądź druki do wypełnienia. Dlatego wielu przedsiębiorców ze zdumieniem przyjmie fakt, że jedna ze zmian wcale nie nakłada na nich nowego obowiązki. Wręcz przeciwnie – sprawia, że nie trzeba z wywieszonym językiem pędzić do urzędu z odpowiednim wnioskiem. Tak jest, chociażby z wnioskiem o niższy ZUS. Zmiana formy opodatkowania 2019 po nowemu.

Do tej pory przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zmianę formy opodatkowania, mieli na to czas do 20 stycznia każdego roku. Zawsze następowało to w formie pisemnego oświadczenia składanego do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w danym roku składali oświadczenie o formie opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Zmiana formy opodatkowania 2019

Z nowym rokiem nowym krokiem stwierdziło Ministerstwo Przedsiębiorczości, które przygotowało zmiany w odpowiednich przepisach. Od 1 stycznia 2019 roku zmiana formy opodatkowania następuje nie do 20 stycznia.Nowym terminem jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego.

Wynika to ze zmiany art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który od 1 stycznia 2019 roku brzmi następująco:

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Ustawodawca kpi z przedsiębiorców. Dokumenty na niższy ZUS można składać tylko do 8 stycznia

To oznacza, że jeżeli pierwszy przychód z prowadzonej działalności przedsiębiorca osiągnie w lutym, zmiana formy opodatkowania powinna być zgłoszona najpóźniej do 20 marca tego roku.

Warto pamiętać, że zmiana formy opodatkowania 2019 jest dokonywana niejako na stałe. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku każdego roku wskazywać, z jakiej formy opodatkowania korzysta. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania składa się wyłącznie wtedy, kiedy przedsiębiorca decyduje się na jej zmianę.