Spłacający kredyty frankowe mogą spać spokojnie

Finanse Dołącz do dyskusji (201)
Spłacający kredyty frankowe mogą spać spokojnie

Jeśli masz kredyt, którego oprocentowanie powiązane jest z Libor-em, to prawdopodobnie dostałeś lub dostaniesz informację z banku, że od nowego roku ten wskaźnik przestaje być opracowywany. Libor plus marża równa się wysokość raty. Czy jest się czym martwić?

Zamiennik Liboru niestraszny

Libor to wskaźnik referencyjny, używany przez banki do ustalenia oprocentowania produktów walutowych. Waluty, dla których się go ustala, są powiązane z kilkoma wskaźnikami, w zależności od terminu. Nas najbardziej interesuje Libor CHF 3M. To jego wykorzystuje się do określenia wysokości oprocentowania i kwoty raty, 85 procent udzielonych w Polsce kredytów frankowych. Opracowywanie i publikowanie wskaźników Libor, to dziś zadanie IBA , podmiotu pod nadzorem brytyjskiego FCA, który w marcu ogłosił, że będzie IBA  to robił jeszcze tylko do końca tego roku. Wyjątek uczynił dla USD. FCA poinformował, że „decyzja wynika z zapowiedzianego opuszczenia grona podmiotów przekazujących dane wejściowe na potrzeby opracowywania poszczególnych wskaźników Libor przez szereg banków panelowych oraz związaną z tym utratą jego reprezentatywności”.

Problem ustalenia nowego wskaźnika spadł na Komisję Europejską. Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do KE z wnioskiem o wyznaczenie zamiennika dla wybranych terminów wskaźnika referencyjnego LIBOR CHF. Z danych KNF wynika, że LIBOR CHF jest stosowany w ponad 20 procentach umów o kredyt hipoteczny w Polsce i zaprzestanie jego publikacji może być ryzykowne dla naszego sektora bankowego.

Saron nie powinien zwiększyć raty

KE przeprowadziła konsultacje i skłania się do zastąpienia Liboru 3M wskaźnikiem SARON Compound Rate 3M. Czy będzie to miało wpływ na wysokość raty kredytu frankowego?

„Naszym zdaniem nie powinno to mieć wpływu na wysokość raty. Zamiennik jest znacznie bardziej reprezentatywnym i obiektywnym wskaźnikiem niż Libor. Wylicza się go na podstawie zrealizowanych transakcji, zabezpieczonych papierami wartościowymi. W porównaniu z Liborem mogą pojawić się różnice na drugim czy trzecim miejscu po przecinku. To ma znaczenie dla banku inwestycyjnego, który obraca miliardami franków, ale nie dla kogoś, kto dokonuje transakcji na kilkaset czy tysiąc franków”uspokaja Michał Kruszka, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Urzędzie KNF.

Zmiana Liboru CHF 3M na nowy wskaźnik odbędzie się bez podpisywania aneksu do umowy kredytowej.  Inna sytuacja dotyczy umów, w których zastosowanie ma inny niż Libor CHF 3M wskaźnik referencyjny z rodziny Libor.

„W takich przypadkach zmiana wskaźnika nie może odbyć się jednostronnie, w drodze decyzji banku. Konieczne jest podpisanie aneksu do umowy kredytu, a więc kredytobiorca musi, będąc w pełni poinformowany o konsekwencjach swoich decyzji, złożyć odpowiednie oświadczenie o zgodzie na zmianę treści umowy” wyjaśnia Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF.

KNF przypomina, że zastosowanie zamiennika może nastąpić wyłącznie wobec tych umów, które nie zawierają klauzul awaryjnych na wypadek zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. Jeśli umowa kredytu zawiera odpowiednie postanowienia, to stosuje się rozwiązanie przewidziane w klauzuli.

Koniec Liboru dotyczy nie tylko kredytobiorców. O ten wskaźnik oparte są także inne instrumenty finansowe.