W sierpniu wejdą w życie nowe przepisy. Dla rodziców oznaczają duże zmiany

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji
W sierpniu wejdą w życie nowe przepisy. Dla rodziców oznaczają duże zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy, która ma wejść w życie jeszcze w sierpniu, oznacza duże zmiany dla wszystkich pracowników, jednak powinna zainteresować szczególnie osoby mające dzieci. Zmiany dla rodziców w Kodeksie pracy należy ocenić pozytywnie, chociaż jeden z nowych przepisów może być dla niektórych kontrowersyjny.

Zmiany dla rodziców w Kodeksie pracy. Dłuższy urlop rodzicielski

Największą zmianą dla rodziców, jeśli chodzi o nowelizację Kodeksu pracy, jest bez wątpienia dłuższy urlop rodzicielski – chociaż jednocześnie to właśnie ta zmiana jest najbardziej kontrowersyjna. Obecnie urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie (lub 34 w przypadku ciąży mnogiej). Gdy zmiany dla rodziców w Kodeksie pracy wejdą w życie, urlop rodzicielski będzie trwać odpowiednio 41 lub 43 tygodnie. To, co jest jednak być może najistotniejsze – każde z rodziców zyska gwarancję 9 tygodni urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Do tej pory rodzice dzielili się urlopem według własnego uznania. Często dochodziło do tego, że całość urlopu rodzicielskiego wykorzystywała kobieta; po zmianach nie będzie to już możliwe. Dla niektórych to kontrowersyjne rozwiązanie. Mowa m.in. o sytuacjach, gdy to mężczyzna zarabia znacznie więcej i bardziej „opłacalne” było, by ojciec dziecka w ogóle nie korzystał ze swojego urlopu rodzicielskiego. Z drugiej strony takie rozwiązanie ma sprzyjać szybszemu powrotowi kobiet na rynek pracy.

Co istotne, zgodnie z nowymi przepisami prawo ojca dziecka do urlopu rodzicielskiego nie będzie uzależnione od urlopu macierzyńskiego matki dziecka.

Zmiany w urlopie ojcowskim

Zmiany obejmą również urlop ojcowski. W tym przypadku jednak zmianę można ocenić jako negatywną. Obecnie ojcowie mają aż 24 miesiące (licząc od dnia narodzin dziecka) na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Urlop ten trwa dwa tygodnie. Po zmianach ojcowie będą mieć na jego wykorzystanie jedynie 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka.

Warto przypomnieć, że urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo lub maksymalnie w dwóch częściach, przy czym żadna z tych części nie może być krótsza niż tydzień.

Wyższy zasiłek macierzyński

Jeśli chodzi o zmiany dla rodziców w Kodeksie pracy, należy bez wątpienia odnotować zmiany w zasiłku macierzyńskim. Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość zasiłku macierzyńskiego przez cały okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosić 70 proc. Obecnie za pierwsze 6 tygodni urlopu wypłacane jest 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, jednak za pozostałą część urlopu – jedynie 60 proc. Tym samym pracownice mogą liczyć średnio na zasiłek w wysokości 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres.

Warto też pamiętać, że nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzi zakaz przygotowań do rozwiązania umowy o pracę z prcownicami w ciąży, pracownikami, którzy złożyli wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego oraz pracownikami, którzy złożyli wniosek o elastyczną organizację pracy.