Wiadomo, kiedy ostatecznie zdejmiemy maseczki na zewnątrz, pójdziemy do restauracji czy do kina. Jest już rozporządzenie

Codzienne Zdrowie Dołącz do dyskusji (110)
Wiadomo, kiedy ostatecznie zdejmiemy maseczki na zewnątrz, pójdziemy do restauracji czy do kina. Jest już rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw pojawiło się już nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie odzwierciedla harmonogram odmrażania gospodarki i reguluje kilka dodatkowych kwestii – taką jak zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz. 

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz już od 15 maja

Po pierwsze – rząd w nowym rozporządzeniu zdecydował się na zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz. Bez maseczki na zewnątrz będzie można poruszać się od 15 maja, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami rządzących (wskaźnik zakażeń spadł poniżej 15 na 100 tys. mieszkańców). Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że na razie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz ma wyznaczone ramy czasowe – od 15 maja do 5 czerwca. To oznacza, że w razie rosnącej liczby zakażeń może się okazać, że rząd przywróci obowiązek.

Należy też pamiętać, że nadal konieczne jest noszenie maseczek w miejscach ogólnodostępnych, czyli m.in. zakładach pracy (chyba że pracodawca zdecyduje inaczej) czy w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, sklepy itd.) i miejscach sprawowania kultu religijnego.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz to jednak nie wszystko. Rozporządzenie potwierdza to, o czym wcześniej mówili rządzący

Na ostatniej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski zaprezentowali harmonogram odmrażania gospodarki. Rozporządzenie z wczoraj odzwierciedla to, co już zostało przedstawione przez rządzących. Zgodnie z nim m.in.:

  • od 8 maja do 5 czerwca możliwa jest działalność hoteli (przy zajęciu do 50 proc. dostępnych miejsc), przy czym do 14 maja – prowadzenie usług hotelarskich jest możliwe wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową,
  • od dnia 15 maja do 28 maja dopuszczalna jest działalność ogródków gastronomicznych,
  • od dnia 29 maja do 5 czerwca dopuszczalna jest jednoczesna działalność ogródków oraz przygotowywanie i podawanie posiłków i napojów na miejscu (w lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej); w obu przypadkach konieczne jest zachowanie dystansu między stolikami (min. 1,5 m), chyba że między nimi znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
  • od 15 maja do 5 czerwca dopuszczalna jest działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych, ale bez udziału publiczności (możliwe są nagrania, wydarzenia transmitowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość),
  • od dnia 15 maja do 28 maja – możliwa działalność twórcza związana ze wszelkimi zbiorowymi formami rozrywki i kultury na otwartym powietrzu (z wyłączeniem koncertów i występów cyrkowych) – przy udostępnianiu co drugiego miejsca na widowni, a przy braku wyznaczonych miejsc – z zachowaniem 1,5 m odstępu; od 29 maja do 5 czerwca – analogiczne zasady obowiązujące także w pomieszczeniach,
  • od dnia 15 maja do 5 czerwca możliwa jest projekcja filmów lub nagrań wideo (przy zajęciu 50 proc. miejsc), od 29 maja do 5 czerwca – także w pomieszczeniach,
  • od 15 maja na obiektach sportowych na otwartym powietrzu może znajdować się publiczność – przy obłożeniu maksymalnie 25 proc. miejsc i zajęcia co czwartego miejsca na widowni,
  • od 29 maja do 5 czerwca otwierają się baseny, aquaparki i zamknięte obiekty sportowe (maksymalne obłożenie do 50 proc. miejsc).

Oprócz tego rozporządzenie przewiduje całkowite zamknięcie parków rozrywki do 5 czerwca (podobnie jak stoków narciarskich…). Część przepisów poświęcona jest zasadom działania obiektów, które już funkcjonuję (galerie handlowe, biblioteki, salony fryzjerskie).