NRA chce znieść zakaz reklamy. Co to oznacza dla klientów kancelarii adwokackich i samych adwokatów?

Gorące tematy Biznes Praca Dołącz do dyskusji (230)
NRA chce znieść zakaz reklamy. Co to oznacza dla klientów kancelarii adwokackich i samych adwokatów?

Czy niedługo obok gazetek z Lidla otrzymamy również ulotkę z kancelarii adwokackiej? I tak, i nie. Naczelna Rada Adwokacka pracuje nad propozycją nowego Kodeksu Etyki i dość poważnie rozważa zniesienie zakazu reklamy. Na szczęście z pewnymi ograniczeniami.

Zniesienie zakazu reklamy w Adwokaturze

Nawet tak konserwatywna organizacja, jaką jest Adwokatura, musiała w końcu ugiąć się pod naporem realiów współczesnego świata, a w szczególności zasad prowadzenia biznesu, którym niewątpliwie, przy całej towarzyszącej temu idei jest prowadzenie kancelarii prawnej. Zgodnie z zapowiedziami nowy Zbiór Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu ma dopuszczać możliwość reklamy. Adwokaci zyskają więc nowe uprawnienia i możliwości docierania do potencjalnych klientów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że dopuszczalność reklamy nadal będzie obłożona pewnymi ograniczeniami. Adwokaci zyskają prawo do informowania o swojej działalności zawodowej oraz kształtowania swojego wizerunku w przestrzeni publicznej. Wszystko jednak będzie musiało mieścić się w ramach uczciwej konkurencji.

Sama reklama oraz szeroko pojęte kształtowanie wizerunku w przestrzeni publicznej będzie ograniczone. Podejmowane działania nie będą mogły naruszać godność zawodu i podważać zaufania publicznego do Adwokatury. Sposób ich przekazywania nie będzie mógł być natarczywy i narzucający odbiór informacji o działalności osobom, które jej nie oczekują.

Oczywiście reklama nie będzie mogła również naruszać tajemnicy zawodowej. Chwalenie się znanymi klientami nie będzie więc wchodzić w grę. Adwokat nie będzie mógł też wprowadzać przyszłych klientów w błąd oraz powoływać się, czy zapewniać, że dzięki osobistej znajomości z sędziami lub urzędnikami wpłynie na wynik sprawy.

Zmiany w Kodeksie Etyki adwokatów

Jeżeli zmiany wejdą w życie, będzie to kolejna milowa zmiana po zniesieniu zakazu łączenia zawodu adwokata z wykonywaniem innych funkcji – adwokat poprowadzi firmę.

Zgodnie z zapowiedziami nie będą to jedyne zmiany, bo cały Kodeks Etyki będzie sformułowany na nowo. Oprócz prawa do reklamy dojdą również obowiązki. W tym do informowania klientów o możliwościach pozasądowego rozstrzygania sporów. Szczególne miejsce zajmie też część dotycząca tajemnicy zawodowej.

Końcowy projekt nowego Kodeksu ma być gotowy w listopadzie tego roku.