ZUS podpowiada, jak płacić niższe składki. Ważna informacja dla przedsiębiorców

Firma Dołącz do dyskusji
ZUS podpowiada, jak płacić niższe składki. Ważna informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z możliwości płacenia niższych składek w ramach małego ZUS-u plus, będą mogli wydłużyć ten okres – do 48 miesięcy. ZUS podpowiada, jak dłużej płacić niższe składki i jakich formalności należy dopełnić.

ZUS podpowiada, jak dłużej płacić niższe składki

Przedsiębiorcy, dzięki zmianom w przepisach, będą mogli dłużej korzystać z ulgi mały ZUS plus, umożliwiającej im płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga będzie obowiązywać przez 48 miesięcy w okresie 60 miesięcy – zamiast, jak do tej pory, 36. To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą niewielką działalność, generującą stosunkowo niskie dochody.

Czy przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z przedłużenia ulgi, muszą złożyć stosowny wniosek? Wszystko wyjaśnia w swoim komunikacie ZUS, który tym samym podpowiada, jak dłużej płacić niższe składki.

Pierwszy omawiany przez Zakład przykład dotyczy przedsiębiorcy, który korzysta z małego ZUS plus, ale do sierpnia 2023 r. nie skończył się jeszcze jego okres 36-miesięcznej ulgi. W takim przypadku przedsiębiorca chcący skorzystać z wydłużenia ulgi do 48 miesięcy nie musi nic robić – dodatkowe 12 miesięcy zostanie doliczone automatycznie.

Co jednak, jeśli przedsiębiorca korzystał z małego ZUS plus, ale jego 36-miesięczny okres niższych składek zakończył się np. kilka miesięcy temu? Jak tłumaczy Zakład, jeśli okres 36 miesięcy ulgi zakończył się w pierwszej połowie 2023 r., a przedsiębiorca zgłosił się następnie do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z kodem 05 10 czy 05 12, to aby skorzystać z wydłużenia okresu musi ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92. Tym samym ta grupa przedsiębiorców musi de facto najpierw wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12 przy kontynuacji działalności prowadzonej w 2023 r., a następnie – dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub, jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – dokonać zgłoszenia do tego właśnie ubezpieczenia (ZUS ZZA).

ZUS jednocześnie przypomina, że przedsiębiorcy zostaną objęci przedłużeniem ulgi dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca. To oznacza natomiast, że jeśli ktoś złoży odpowiednie dokumenty w sierpniu, to ulga ponownie będzie obowiązywać (przez okres kolejnych 12 miesięcy) dopiero od 1 września.

Rzecznik MŚP za całkowitym zlikwidowaniem ograniczeń w płaceniu niższych składek

Warto jednocześnie przypomnieć, że już wcześniej – jeszcze przed przyjęciem nowych przepisów – pojawiały się postulaty całkowitego zniesienia ograniczeń w płaceniu niższych składek. Apelował o to m.in. rzecznik MŚP. Być może zatem rządzący dojdą za jakiś czas do wniosku, że najmniej zarabiający przedsiębiorcy faktycznie nie powinni w ogóle płacić „pełnego ZUS” – i przepisy zostaną ponownie znowelizowane.