Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Będą mogli dłużej płacić niższy ZUS

Firma Dołącz do dyskusji
Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Będą mogli dłużej płacić niższy ZUS

Ulga Mały ZUS plus jest dla części przedsiębiorców ogromnym ułatwieniem, nierzadko umożliwiającym im „utrzymanie się na powierzchni”. Można z niej jednak korzystać jedynie czasowo – przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że mały ZUS plus zostanie wydłużony o 12 miesięcy. Rzecznik MŚP nie ukrywa natomiast, że oczekuje, by ulga była stała – bez ograniczeń czasowych.

Mały ZUS plus: jak działa?

Przedsiębiorcy, których roczne przychody za poprzedni rok nie przekraczają 120 tys. zł, mogą korzystać z tzw. małego ZUS-u plus. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Warto również pamiętać o tym, że z małego ZUS-u plus nie można korzystać w pierwszym roku działalności. Do ulgi nie są również uprawnieni m.in. przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą jako twórca lub artysta, osoba wykonująca wolny zawód czy wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z.o.o.

Ulga umożliwia płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki przedsiębiorca ustala w oparciu o dochód z poprzedniego roku; aby ustalić podstawę składki, należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Podstawa składki musi mieścić się między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Należy jednocześnie podkreślić, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne w ramach ulgi mały ZUS plus można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ten limit czasowy utrudnia jednak życie wielu przedsiębiorcom, którzy stale nie osiągają zbyt dużych przychodów. Po 36 miesiącach korzystania z ulgi są zmuszeni do płacenia pełnych składek ZUS – nierzadko kilkukrotnie wyższych. Takie obciążenie oznacza dla części przedsiębiorców konieczność zamknięcia działalności gospodarczej.

Mały ZUS plus zostanie wydłużony

Ten problem już od dawna dostrzegał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Na szczęście jednak ostatecznie dostrzegli to również politycy. Niedawno do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym, dzięki której mały ZUS plus zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy. Poprawkę musi zaakceptować jedynie Senat, a następnie – zyskać podpis prezydenta. W obecnej sytuacji gospodarczej nawet jednorazowe przedłużenie możliwości korzystania z ulgi jest niezwykle istotne dla wielu przedsiębiorców.

Jednocześnie rzecznik MŚP ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości limit czasowy zostanie całkowicie zlikwidowany – a mały ZUS plus stanie się ulgą stałą, z której najmniej zarabiający przedsiębiorcy będą mogli korzystać cały czas.