Od dziś można wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe. Niektórym przedsiębiorcom świadczenie przysługuje nawet pięciokrotnie

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (73)
Od dziś można wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe. Niektórym przedsiębiorcom świadczenie przysługuje nawet pięciokrotnie

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej pozwala przedsiębiorcom z branż objętych pomocą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek na ZUS za marzec i kwiecień 2021. Można też nawet pięciokrotnie skorzystać ze świadczenia postojowego, ale nie dotyczy to wszystkich rodzajów działalności.

Nowe zwolnienia ze składek i postojowe

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS płatnik musi mieć rodzaj przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczony kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r.  To nie jedyny warunek uzyskania wsparcia. Kolejny to przychód z przeważającej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym składa wniosek musi być niższy co najmniej o 4o procent w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Trzeba być też zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku i  przekazać do 30 czerwca 2021 r deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania.

„Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki aby zwolnić Cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę zwrócimy, jeśli nie masz zaległości na koncie” informuje ZUS. Zaznacza też, że kto zmienił kod PKD przeważającej działalności po 31 marca 2021 roku wstecz, ten nie spełnia warunków do pomocy.

Co zrobić, gdy ZUS odmówi zwolnienia z opłacania składek? Można złożyć wniosek w najbliższym oddziale ZUS, adresowany do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Mamy na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy wniosek negatywnie, pozostaje złożyć skargę do sądu. Mamy na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeśli sąd podzieli stanowisko ZUS, przyjdzie zapłacić składki z odsetkami.

Wniosek RDZ-B7 można składać od 4 maja, wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można to też zrobić za pośrednictwem strony gov.pl. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r.

Świadczenie postojowe

Ze świadczenia postojowego  w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, na podstawie najnowszej tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mogą skorzystać raz albo kilka razy. Maksymalnie świadczenie postojowe można otrzymać pięć razy. Kto ile razy może dostać postojowe uzależnione jest od rodzaju przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczonego kodem PKD 2007. Aby otrzymać postojowe przedsiębiorca musi mieć przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, a także spełnić dwa dodatkowe warunki. Przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składa wniosek był niższy co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przedsiębiorca nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Poza wymienionymi warunkami, to ile razy można otrzymać postojowe, zależy również od tego czy wcześniej przedsiębiorca otrzymał taką pomoc. Jeśli na przykład dostał dwa razy postojowe, to mimo że teraz mógłby dostać pięć razy, to dostanie trzy.

Pełną listę kodów PKD, z informacją do jakiej pomocy uprawnia, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.