10 000 osób musiało pomagać we wdrożeniu KSeF. Ale wreszcie nadchodzi

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
10 000 osób musiało pomagać we wdrożeniu KSeF. Ale wreszcie nadchodzi

Krajowy System e-Faktur to kolejny krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia obiegu dokumentów księgowych. Jego premiera została odroczona, ale na horyzoncie widać wyraźne terminy.

KSeF to system elektroniczny stworzony z inicjatywy Ministerstwa Finansów, mający na celu centralizację i automatyzację procesu fakturowania w Polsce. Jego wprowadzenie ma nie tylko usprawnić zarządzanie fakturami, ale również zwiększyć transparentność transakcji gospodarczych i wspierać walkę z oszustwami podatkowymi.

Konsultacje KSeF zakończone

W dniach od 16 lutego do 1 marca 2024 roku odbyły się konsultacje rządowe dotyczące wprowadzenia KSeF. Przeanalizujmy efekty tych spotkań, które zgromadziły imponującą liczbę ponad 10 tysięcy uczestników, wyraźnie zainteresowanych nowym systemem.

Podczas konsultacji, przedsiębiorcy wraz z ekspertami Ministerstwa Finansów omówili kluczowe aspekty systemu e-fakturowania. W wyniku owocnych dyskusji, już w drugiej połowie marca oczekiwane są opublikowane projekty zmian do systemu. Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów zapewniło, iż zmiany nie będą rewolucyjne, lecz miałyby charakter uzupełniający i naprawczy.

Zidentyfikowano także szereg problemów i obszarów wymagających dopracowania. Na uwagę zasługuje brak jasnych wytycznych odnośnie kodu QR oraz funkcjonowania trybu awaryjnego systemu, co ma zostać uregulowane w opublikowanych aktach prawnych.

Jedną z palących kwestii jest wydajność systemu, w kontekście dni, w których wystawianych jest najwięcej faktur. Ministerstwo Finansów dysponuje danymi z pliku JPK, jednakże mogą one nie odzwierciedlać realiów.

W obszarze faktur w KSeF dostrzeżono lukę – system nie informował o powodach odrzucenia faktury

Zaplanowane rozwiązanie informacyjne powinno skutecznie rozwiązać ten problem, podając użytkownikom konkretną przyczynę błędu przy wystawianiu dokumentu.

Omówiono również procedury wystawiania faktur na pracowników, w tym problematykę identyfikatorów, które w obecnym kształcie wymagają przemyślanych zmian. Z kolei kwestia faktur konsumenckich pozostała nieuregulowana, budząc wątpliwości, czy powinny one w ogóle trafić do systemu KSeF – podsumowywał Piotr Juszczyk z inFaktu.

Ważną zmianą będzie sposób oznaczania płatności – Ministerstwo Finansów zapowiedziało utrzymanie obowiązku oznaczania płatności 35-znakowym numerem KSeF. Warto zauważyć, że brak numeru nie będzie karany, a obowiązek nie obejmie płatności dokonywanych szybkimi przelewami czy za pomocą BLIKa.

Planowane są także zmiany w zakresie uprawnień i pełnomocnictw, w tym wprowadzenie certyfikatów mających zastąpić tokeny od 1 lipca 2024 r., co pozwoli na bardziej selektywny dostęp pracowników biur rachunkowych do danych klientów.

Ostateczna data obowiązkowego wejścia KSeF ma zostać ogłoszona na przełomie kwietnia i maja. Pomimo rozważania wprowadzenia systemu etapami, konsensus wydaje się skłaniać ku jednoczesnemu wdrożeniu, aby uniknąć zamieszania podobnego do tego, które towarzyszyło wprowadzeniu pliku JPK.

Konsultacje w sprawie KSeF przyniosły szereg istotnych wniosków i zapowiedzi. Pozostaje mieć nadzieję, że zapowiadane zmiany i usprawnienia przyczynią się do wyższej efektywności i większej przejrzystości procesu fakturowania w Polsce.