12 000 zł becikowego zachęci kobiety do macierzyństwa?

Państwo Rodzina dołącz do dyskusji 09.04.2015
12 000 zł becikowego zachęci kobiety do macierzyństwa?

Maciej Lewczuk

Od 2016 roku kobiety, które urodzą dziecko mają dostać 12 000 zł becikowego rozbitego na 12 miesięcy. Ma to zachęcić je do macierzyństwa, bo Państwo chce przeciwdziałać niżowi demograficznemu.

Tysiąc złotych becikowego w formie jednorazowej zapomogi nie skłonił potencjalnych matek do powiększania rodziny i ilości obywateli RP. Włodarze naszego państwa wpadli jednak na pomysł jak zachęcić matki do podejmowania się trudu macierzyństwa. Postanowiono, że każda z matek dostanie 1000 zł, ale nie jednorazowo, ale w każdym z 12 kolejnych miesięcy.

Ważne jest to, że wypłacone to zostanie każdej matce, niezależnie od wieku, stanu cywilnego czy statusu pracowniczego. Dostaną go pracujące na etatach, bezrobotne, nieubezpieczone. Takie nowoczesne becikowe przysługiwać ma także matkom adoptującym dzieci.

Taka akcja pochłonie z budżetu Państwa około 1,25 mld zł. Już teraz zaczynają się dyskusje, czy te 12 000 zł przysługiwać będzie tylko kobietom, które urodziły 1 stycznia 2016 roku i później, czy dotyczyć to będzie dzieci z końcówki grudnia 2015, etc. Każda taka sytuacja wywoływała do tej pory spore kontrowersje, tak będzie i w tym przypadku.

Każda matka, która ma problemy z uzyskaniem becikowego w obecnej formie lub chciałaby poradzić się co do nowej formy zapomogi powinna zgłosić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią doradzą i pomogą nawet w najtrudniejszych sprawach.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com