Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się Polskiemu Ładowi. Nie zostawiła na nim suchej nitki

Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się Polskiemu Ładowi. Nie zostawiła na nim suchej nitki

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) prześwietliła Polski Ład. wyraziła negatywną opinię na temat sposobu przygotowania przez ministra finansów projektu ustawy Polski Ład, będącego największą od 30 lat zmianą w polskim systemie podatkowym. Reforma została wprowadzona bardzo szybko, co skończyło się potężnym chaosem.

Uchwalenia przepisów nie poprzedzono odpowiednimi analizami, co wymusiło natychmiastowe i szerokie działania naprawcze zaraz po wprowadzeniu zmian.

NIK krytycznie o Polskim Ładzie – brakowało należytego podejścia

Według Najwyższej Izby Kontroli w trakcie przygotowywania ustawy Polski Ład minister finansów nie przeprowadził szczegółowych analiz potencjalnych skutków promowanych zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie uwzględniono również tego, jak zmiany wpłyną na sytuację różnych grup pracowników w ciągu roku podatkowego i po jego zakończeniu. Obejmowało to m.in. osoby otrzymujące wynagrodzenia nie w pełni oskładkowane oraz tych, którzy uzyskiwali przychód z różnych źródeł, co mogło doprowadzić do poważnych rozbieżności w rozliczeniach.

97 opinii, ponad 900 stron – było za mało czasu na analizę

Proces legislacyjny Polskiego Ładu odbywał się między 26 lipca a 30 sierpnia 2021 roku. W ramach procesu legislacyjnego, łącznie z uzgodnieniami, opiniowaniem oraz konsultacjami publicznymi, Ministerstwo Finansów otrzymało 97 opinii o łącznej objętości ponad 900 stron. Niemniej, większość z nich wpłynęła w ostatnim dniu przewidzianego terminu lub później. W wyniku tego resort miał za mało czasu na dogłębną analizę.

Brak czasu na przemyślane przestudiowanie uwag znacznie ograniczył korzyści płynące z tego etapu prac nad ustawą, co w efekcie doprowadziło do licznych późniejszych nowelizacji i poprawek.

Krajowa Informacja Skarbowa zasypana pytaniami

Brak odpowiedniego przygotowania podatników do zmian przeprowadzonych w ramach Polskiego Ładu spowodowały ogromne zamieszanie i niepewność wśród obywateli. Niestety, jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, popularyzowane w tamtym czasie przez Ministerstwo Finansów organizowanie szkoleń w zakresie Polskiego Ładu wcale nie sprzyjało rzetelnemu i terminowemu przygotowaniu pracowników oraz funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do wprowadzenia reformy.

Efekt chaotycznie wprowadzonych przepisów zamanifestował się zwiększonym zainteresowaniem usługami Krajowej Informacji Skarbowej. W pierwszym półroczu 2022 roku udzieliła ona ponad 50 tys. odpowiedzi dotyczących nowych regulacji. W odpowiedzi na negatywne skutki reformy NIK zaleciła Ministerstwu Finansów oraz innym odpowiednim organom administracji skarbowej serię działań mających na celu poprawę procesu legislacyjnego, w tym lepsze przygotowanie zmian podatkowych oraz zwiększenie wsparcia dla podatników w adaptacji do nowych przepisów.