Ekspert InFaktu wziął pod lupę program gospodarczy Konfederacji

Podatki Dołącz do dyskusji
Ekspert InFaktu wziął pod lupę program gospodarczy Konfederacji

Konfederacja, w ramach swojego programu wyborczego „Konstytucja Wolności”, przedstawiła ambitny plan zmian w polskim systemie podatkowym. Eksperci z firmy inFakt przyglądają się kluczowym elementom tych propozycji, które mogą znacząco wpłynąć na życie gospodarcze Polski. 

Firma InFakt na co dzień kojarzona jest z sektorem księgowości i podatków. Przesłała do naszej redakcji swoje opinie i analizy na temat gospodarczych propozycji wszystkich wiodących partii. Oczywiście nas najbardziej zainteresowała opinia ekspertów na temat na temat budzącego skrajne emocje programu Konfederacji.

Proste i niskie podatki Konfederacji

Jednym z ważnych rozdziałów „Konstytucji Wolności” jest koncepcja „prostych i niskich podatków”. Konfederacja planuje likwidację aż 15 obecnych podatków i opłat, w tym takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych od umów dotyczących nieruchomości (PCC), opłata uzdrowiskowa, czy podatek od psa. Te zmiany mają przynieść ulgę podatnikom, ale jak zauważa Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, mogą one wpłynąć na finansowanie samorządów, które czerpią korzyści z niektórych z tych podatków.

Na uwagę zasługuje propozycja kwoty wolnej w wysokości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia. Dzięki takiej zmianie kwota ta byłaby waloryzowana rok do roku, uniknęlibyśmy sytuacji, w której nie zmienia się przez 8 czy nawet 12 lat. (…)

Ciekawą propozycją jest też likwidacja tzw. podatku Belki. Obecnie oszczędności zgromadzone np. na koncie oszczędnościowym czy lokacie podlegają opodatkowaniu według stawki 19%. Oznacza to, że lokata na 6% w praktyce daje zysk około 4,9%. W przestrzeni publicznej pojawiały się już w przeszłości pomysły wprowadzenia kwoty wolnej dla takich zysków.

Jednak nie tylko likwidacja podatków stanowi o zmianie. Konfederacja proponuje także kluczowe modyfikacje w ustawie o PIT. Wśród nich znajduje się propozycja wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia, co zgodnie z opinią Juszczyka, zabezpieczyłoby podatników przed zmianami tej kwoty w okresach przedwyborczych.

ZUS dobrowolny?

Kolejnym ważnym aspektem jest dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców. Konfederacja chce wprowadzić taką możliwość stopniowo, zaczynając od mikroprzedsiębiorców, a kończąc na wszystkich przedsiębiorcach w trzecim roku obowiązywania nowej ustawy. O ile byłoby to odciążenie dla biznesmenów, o tyle, jak zauważa ekspert inFakt, pojawiają się pytania dotyczące przyszłości emerytur i finansowania ZUS.

Powstaje pytanie, czy rezygnując z ZUS przedsiębiorcy zabezpieczą swoją przyszłość na własną rękę oraz na jakich zasadach korzystaliby z publicznej służby zdrowia. Według mnie jest to radykalna zmiana, która powinna być w pierwszej kolejności poprzedzona solidną edukacją na temat konsekwencji rezygnacji z dobrowolnego ZUS, w tym utraty prawa do świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia z ZUS. Po drugie, należałoby zastanowić się, jak sfinansowana zostanie emerytura osób, które będą kończyć aktywność zawodową w najbliższych latach. – zastanawia się Juszczyk

Bonowy System Finansowania

Konfederacja proponuje również znaczące zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia i edukacji. Zamiast tradycyjnego finansowania, partia chce wprowadzić bon opiekuńczo-edukacyjny oraz bon zdrowotny. Pomysł ten miałby zwiększyć konkurencję wśród dostawców usług, ale jednocześnie stawia wiele pytań, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania publicznych placówek. Co na temat de facto likwidacji NFZ mówi ekspert InFaktu?

Dobrowolność korzystania z systemu ochrony zdrowia stawia pytanie: co z placówkami państwowymi? Czy nie spowoduje to opustoszenia szpitali? Czy będą one przejmowane przez prywatne podmioty? Na jakich zasadach wydawane byłyby bony? Wprowadzenie takiego rozwiązania to bardzo radykalna zmiana. Dodatkowo w takim modelu problem korzystania z ochrony zdrowia zostaje przeniesiony na pracodawców. Ubezpieczenie zdrowotne pracowników może wtedy zacząć być traktowane jako benefit.