Składki ZUS w górę jeszcze bardziej, niż myśleliśmy. A do lekarza i tak trzeba prywatnie, zaś emerytura głodowa

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Składki ZUS w górę jeszcze bardziej, niż myśleliśmy. A do lekarza i tak trzeba prywatnie, zaś emerytura głodowa

Z opublikowanego niedawno projektu budżetu państwa na rok 2024 wynika, że przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 7 824 zł, co stanowi znaczący wzrost o 12,8% w porównaniu z rokiem 2023. Na skutek tego wzrostu, przedsiębiorcy zobowiązani będą do opłacenia wyższych składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa obliczenia składek ZUS, którą stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia, wyniesie 4694,40 zł. W efekcie składki ZUS (bez uwzględnienia składki zdrowotnej) wzrosną do kwoty 1600,27 zł, co stanowi wzrost o 181,79 zł miesięcznie w porównaniu do roku 2023, kiedy składki wynosiły 1418,48 zł.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakcie, zwraca uwagę na systematyczny wzrost składek ZUS, stanowiący dla przedsiębiorców znaczące obciążenie finansowe. W 2024 roku, składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie co najmniej 381,78 zł, co w sumie da kwotę minimum 1982,05 zł miesięcznie na składki ZUS. Rocznie, obciążenie to nie będzie niższe niż 23 784,60 zł. Juszczyk podkreśla, że takie obciążenia zostaną narzucone nawet tym firmom, które będą borykały się z problemami finansowymi lub odnotują straty w 2024 roku.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym pozostają na razie w niepewności co do wysokości składki zdrowotnej, która zostanie ujawniona dopiero w styczniu 2024 roku. Ustalana jest ona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału. Jeżeli przyjąć prognozowaną wartość na poziomie 7400 zł, składki zdrowotne będą różnicowały się w zależności od przychodu rocznego, wahając się od 399,60 zł miesięcznie do 1198,80 zł miesięcznie.

Składki ZUS dla przedsiębiorców odbiją się na wszystkich Polakach

Dodając te prognozowane kwoty do składek dużego ZUS, łączne obciążenie może wynieść od ok. 2 tys. zł do 2,8 tys. zł miesięcznie. Juszczyk zauważa, że skutki ciągłego wzrostu składek ZUS będą widoczne w cenach. Choć składki ZUS nie są jedynym czynnikiem wpływającym na ich wysokość, mają znaczący wpływ. Przypomina, że w 2021 roku składki ZUS po potrąceniu części składki zdrowotnej z podatku wynosiły około 1139 zł, a w 2024 roku wzrosną do blisko 2000 zł.

Ten znaczący wzrost obciążenia finansowego ze strony ZUS jest symptomatycznym przykładem narastających wyzwań, przed jakimi stają polscy przedsiębiorcy. Analizując wpływ wzrostu składek na bieżącą sytuację gospodarczą, przedsiębiorcy i eksperci podatkowi zastanawiają się nad możliwymi strategiami łagodzenia tych obciążeń. Póki co tylko nieliczne partie dostrzegają te problem, a tymczasem Polacy coraz częściej rozważają rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej.