To nie łańcuszek szczęścia i nie oszustwo. Sprawdź czy masz podany PESEL w CEiDG, bo możesz stracić „firmę” po 19.05

Gorące tematy Firma Dołącz do dyskusji (558)
To nie łańcuszek szczęścia i nie oszustwo. Sprawdź czy masz podany PESEL w CEiDG, bo możesz stracić „firmę” po 19.05

Krajowa Izba Radców Prawnych w swoim piśmie do radców prawnych zwróciła  uwagę na bardzo istotną kwestię, która powinna zwrócić uwagę wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności prowadzących działalność gospodarczą od kilku lat,  zaczynających w czasach, gdy niezbędne było posiadanie nie tylko numeru PESEL, ale i NIP. Brak PESEL w CEiDG doprowadzi do wykreślenia przedsiębiorcy.

Kiedy czytałem dzisiaj rozmowę moich kolegów, którzy zaaferowani komentowali wspomniane pismo, w pierwszej chwili pomyślałem, że natknęli się na coś w stylu kolejnego przekrętu a’la Krajowy Rejestr Sądowny, CEDGiF czy CRDGiF. Ktoś inny słusznie zauważył, że przecież w ostatnim czasie dość spore zmiany w polskim prawie wywołała tzw. Konstytucja dla biznesu i nie należy się zbytnio przejmować tym, co było ustalone w uchylonym prawie.

Brak PESEL w CEiDG – wykreślenie przedsiębiorcy

Ale ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw nie została uchylona, zaś w art. 61 wskazuje, że:

1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Dwuletni termin wejścia w życie ustawy upływa… 19 maja 2018 r., a to z kolei oznacza, że z mocy (podkreślam) wciąż obowiązującej ustawy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zobowiązana jest wykreślić przedsiębiorcę, który nie uzupełnił swojego wpisu o numer PESEL.

Czy nasz numer PESEL znajduje się w bazie CEiDG, tego nie sprawdzimy w ogólnodostępnych bazach ewidencji (i dzięki Bogu, już widzę te chwilówki). W tym celu możemy skontaktować się z naszym Urzędem Skarbowym lub skorzystać z ePUAP. Ustawa przewiduje również wyjątek dla obcokrajowców, którzy z oczywistych powodów nie mają numeru PESEL.