Chodzili po domach wciskając „tańszy prąd”, teraz są ścigani przez UOKiK

Gorące tematy Zakupy dołącz do dyskusji (2) 29.09.2015
Chodzili po domach wciskając „tańszy prąd”, teraz są ścigani przez UOKiK

Maciej Lewczuk

W związku z podejrzeniem wprowadzania ludzi w błąd trzej sprzedawcy energii elektrycznej narazili się UOKiKowi.

Myśleliśmy, że naciąganie ludzi przez ludzi przedstawiających się jako „pracownicy telekomunikacji” skończyło się wraz z dużymi karami nakładanymi przez UOKiK na kryjące się za nimi firmy. Niestety niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej posuwają się do wykorzystania niewiedzy ludzi, aby tylko naciągnąć ich na podpisanie niekorzystnej dla nich umowy.

Na stronie UOKiK możemy dowiedzieć się, że wszczęto postępowania wobec trzech firm zajmujących się zawieraniem z ludźmi umów na dostarczanie energii elektrycznej, a chodzi o Polska Energetyka Pro, Novum i Energetyczne Centrum. Ich przedstawiciele narazili swoich pracodawców na spore kłopoty.

Podobnie jak miało to miejsce przy naciąganiu ludzi na obniżenie rachunków za telefon, internet, czy telewizję kablową, także w tych przypadkach przedstawiciele sugerowali lub mówili wprost, że reprezentują firmę, która jest związana z Tauronem, Energą lub innym znanym dostawcą energii elektrycznej, a także wspominali, że firmy te zmieniają nazwę na nową i oni to właśnie reprezentują ten podmiot.

Co więcej, naciągacze zapewniali, że dzięki podpisaniu nowej umowy lub aneksu do niej, każdy będzie miał obniżone rachunki za prąd. Niestety, jak się później okazywało, ludzie mieli opłacać rachunki u głównego dostawcy (dotychczasowego) i nowego, z którym dopiero co podpisali nową umowę lub „aneks”.

Według UOKiK takie działania przedstawicieli wymienionych wcześniej firm noszą znamiona wprowadzania w błąd, co jest działaniem niezgodnym z prawem. Specjalnie dla odbiorców energii elektrycznej UOKiK i Urząd Regulacji Energetyki przygotował zbiór praw konsumenta energii elektrycznej. Dodatkowo przygotowano 3 punkty, których znajomość w tego typu przypadkach jest bardzo pomocna:

1. Jeżeli zawierasz umowę w domu za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, masz prawo odstąpić od niej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni. Wystarczy wysłać oświadczenie pocztą na adres przedsiębiorcy.

2. W razie nieprawidłowości w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym możesz złożyć reklamację. Przedsiębiorca powinien ją rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni, chyba że w umowie określony został inny termin. W razie nieuwzględniania Twoich żądań możesz domagać się od dystrybutora m.in. laboratoryjnego sprawdzenia urządzeń służących do pomiaru zużywanej energii. Jednak gdy ekspertyzy te nie wykażą nieprawidłowości, będziesz musiał pokryć ich koszty.

3. W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej – klientowi przysługują bonifikaty w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Reklamacje dotyczące tej kwestii rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia odpowiednich kontroli i pomiarów.

Masz problemy lub wątpliwości związane z naciąganiem przez nieuczciwych konsultantów lub odmawia Ci się prawa do odstąpienia od umowy i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com