Czekają nas kolejne tygodnie z horrendalnymi ratami kredytów, chociaż w słusznej sprawie

Gospodarka Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Czekają nas kolejne tygodnie z horrendalnymi ratami kredytów, chociaż w słusznej sprawie

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o zachowaniu stopy referencyjnej na poziomie 5,75% była spodziewana i nie wywołała większych kontrowersji, choć kontekst globalny i krajowy napawa różnymi oczekiwaniami względem przyszłości.

No bo przecież inflacja spada. I to bardzo. Choć początkowo krytykowaliśmy RPP za opieszałość w tej kwestii, to od jakiegoś czasu w swojej misji definitywnego zduszenia inflacji jest nad wyraz sumienna. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarza, przedstawia perspektywę dalszego utrzymania stóp procentowych w Polsce na niezmienionym poziomie, co ma istotne konsekwencje dla ekonomii kraju.

Wysokie stopy procentowe są dobre, ale trochę bolą kredytobiorców

Utrzymanie wysokich stóp procentowych jest postrzegane jako mechanizm wspierający walkę z inflacją, która choć ma tendencję do spowolnienia, w nadchodzących kwartałach może ponownie przyspieszyć. Z tego też powodu decyzja RPP o utrzymywaniu wysokich stóp procentowych jest zapewne słuszna, a na pewno zachowawcza, ale zarazem będzie się objawiała też – cytując klasyka – plusami ujemnymi. Wysokie stopy mogą pomóc w ograniczeniu popytu konsumpcyjnego, co z kolei może przyczynić się do stabilizacji cen. To kluczowe, zwłaszcza gdy uwzględnimy prognozowane ożywienie inflacji i oczekiwany wzrost gospodarczy, co przy jednoczesnym zakończeniu polityk osłonowych może utrudniać dalsze luzowanie polityki monetarnej.

Jednakże, ta sama polityka, która ma na celu ochronę wartości pieniądza i ograniczenie inflacji, stwarza wyzwania dla polskiej gospodarki, szczególnie w kontekście inwestycji i sytuacji kredytobiorców. Wysokie stopy procentowe oznaczają droższe kredyty, co bezpośrednio uderza w zdolność kredytową gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. To może hamować inwestycje, zwłaszcza w sektorze prywatnym, gdzie dostęp do finansowania jest kluczowy dla realizacji projektów inwestycyjnych. W konsekwencji, mogą pojawić się trudności w utrzymaniu dynamiki wzrostu gospodarczego.

Stabilizacja stóp procentowych na wysokim poziomie jednym z wyzwań 2024 roku

Kredytobiorcy, zwłaszcza ci ze zmiennym oprocentowaniem, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ ich miesięczne obciążenia finansowe wzrosną. To może prowadzić do zwiększenia problemów finansowych wśród gospodarstw domowych, a także ograniczać ich możliwości konsumpcyjne i inwestycyjne, co z kolei może mieć negatywny wpływ na ogólną aktywność gospodarczą.

Stabilizacja stóp procentowych na wysokim poziomie może być skuteczna w walce z inflacją, ale jednocześnie stwarza poważne wyzwania dla polskiej gospodarki, szczególnie dla inwestorów i kredytobiorców. Pewną osłodą powinna być oferta lokat i kont oszczędnościowych, które po raz pierwszy od dawna znajdują się powyżej poziomu inflacji.