W końcu doczekaliśmy się czynny żal.pl – ale potrzebna była epidemia, by stało się to możliwe

Firma Państwo Podatki Dołącz do dyskusji (130)
W końcu doczekaliśmy się czynny żal.pl – ale potrzebna była epidemia, by stało się to możliwe

Wcześniej przedsiębiorcy, którzy chcieli złożyć czynny żal, musieli udać się do urzędu skarbowego. Ustawodawca dopiero podczas epidemii doszedł do wniosku, że właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, by złożenie czynnego żalu było możliwe także w formie elektronicznej. 

Czynny żal przez internet. Ustawodawca dopiero w ekstremalnej sytuacji zdecydował, że to jednak możliwe

Cyfryzacja państwa polskiego przebiega raczej powoli. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz więcej spraw urzędowych można uregulować przez internet – za przykład niech służy chociażby wniosek o zwolnienie ze składek ZUS i cała platforma PUE ZUS.

Dla wielu przedsiębiorców pewną zagadkę stanowił fakt, że złożenie czynnego żalu – a nie jest to raczej procedura nadmiernie skomplikowana – było możliwe jedynie w formie pisemnej lub ustnie, do protokołu (w siedzibie US). Nawet specjaliści uważali to za absurd. Zwłaszcza w kontekście tego, że przedsiębiorcy mogli składać znacznie bardziej skomplikowane wnioski i formularze w innych sprawach – i to akurat ustawodawcy nie przeszkadzało.

Czynny żal przez internet: jak go złożyć?

Jak zatem złożyć czynny żal przez internet? Można to zrobić za pomocą skrzynki ePUAP właściwego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego – chociaż ustawodawca rekomenduje raczej to pierwsze rozwiązanie. W tym celu należy wykorzystać wzór pisma ogólnego.

Jednocześnie ustawodawca przypomina, że złożenie zawiadomienia jest bezskuteczne, jeśli zostało złożone w momencie, gdy organ ścigania miał już udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Dotyczy to też sytuacji, gdy organ rozpoczął już czynności sprawdzające, kontrolę lub przeszukanie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyżej wymienione czynności nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o czyn zabroniony.

Kto może złożyć czynny żal elektronicznie i kiedy powinien to zrobić?

Czynny żal może złożyć osoba, która dopuściła się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. W rzeczywistości najczęściej chodzi o sytuację, gdy przedsiębiorca zapomniał o złożeniu obligatoryjnej deklaracji lub o zapłaceniu podatku w terminie. W takiej sytuacji warto jak najszybciej złożyć czynny żal i uniknąć konsekwencji ze strony skarbówki. W zależności od tego, jak ciężkie było przewinienie, przedsiębiorcy, który nie złoży czynnego żalu, grozi grzywna, mandat skarbowy, a w ekstremalnych wypadkach – nawet pozbawienie wolności.

Oczywiście należy pamiętać, że złożenie czynnego żalu nie będzie skuteczne, jeśli przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku, o którym wcześniej zapomniał (konieczne jest zapłacenie podatku wraz z odsetkami itp.). Czynny żal ma chronić podatnika przed dodatkowymi karami, a nie zwolnić go z konieczności uiszczenia należnych opłat czy deklaracji. Czynny żal jest również bezskuteczny w momencie, gdy podatnik zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego. W takim przypadku trudno bowiem mówić o pomyłce lub roztargnieniu przedsiębiorcy – jest to celowe działanie.