Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS? Poradnik krok po kroku

Firma Dołącz do dyskusji (355)
Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS? Poradnik krok po kroku

Samozatrudnieni i mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Aby to zrobić, muszą złożyć wniosek. Najwygodniej zrobić to przez PUE ZUS. Tym razem – na szczęście – wypełnienie niezbędnych formularzy powinno zająć najwyżej kilkanaście minut. 

Na łamach Bezprawnika pisałam już, kto może starać się o zwolnienie ze składek ZUS. Pozostaje jednak kwestia złożenia samego wniosku – w jaki sposób to zrobić?

Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Po zalogowaniu do platformy PUE ZUS należy przejść do zakładki „Płatnik” w prawym górnym rogu, a następnie – do zakładki Usługi.

Po przejściu do katalogu usług, w wyszukiwarce listy usług należy wpisać „RDZ” – dzięki temu od razu wyświetli się formularz wniosku, który należy wypełnić.

Sam formularz na szczęście nie jest zbyt skomplikowany – przedsiębiorca musi zaznaczyć, czy wnioskuje o zwolnienie ze składek za osoby ubezpieczone, czy tylko za samego siebie.

Następnie trzeba wskazać przychód za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek o zwolnienie ze składek (czyli marzec) – dotyczy to osób samozatrudnionych.

Należy też pamiętać, że trzeba do wniosku dołączyć kopię (np. skan lub zdjęcie) formularza dot. pomocy publicznej. Sam załącznik do wniosku w formie elektronicznej można znaleźć na stronie ZUS-u.

Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

W załączniku, który należy dołączyć do składanego wniosku, należy podać klasę działalności. Następnie konieczne jest zaznaczenie kilku pól przy pytaniach o sytuację ekonomiczną podmiotu – tym razem jednak nikt nie wymaga od przedsiębiorcy, by podawał szczegółowe dane finansowe z ostatnich kilku lat.

Na końcu osoba składająca wniosek musi wskazać, czy otrzymała już pomoc publiczną rekompensującą straty finansowe poniesione z tytułu epidemii koronawirusa. Jeśli przedsiębiorca otrzymał już taką pomoc, musi wskazać jej wartość, datę przyznania, rodzaj udzielanej pomocy, a także nazwę i adres podmiotu, który tej pomocy udzielił.

Tym razem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS jest naprawdę prosty

Na szczęście wniosek o zwolnienie ze składek ZUS w niczym niemal nie przypomina początkowej wersji wniosku o odroczenie składek. Przedsiębiorca powinien uporać się ze złożeniem wniosku w maksymalnie kilkanaście minut. Należy jednak się przygotować na to, że PUE ZUS będzie przeżywać teraz prawdziwe oblężenie, w związku z czym na złożenie wniosku trzeba będzie poczekać.

Przedsiębiorcy mogą również złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS w formie papierowej – wzór wniosku również jest dostępny na stronie Zakładu. Wniosek papierowy jest analogiczny w formie do wniosku elektronicznego i od razu zawiera część dotyczącą pomocy publicznej.