Czy darowizna od brata lub siostry i ich współmałżonków może być zwolniona z podatku? Fiskus wydał werdykt

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (45) 27.09.2021
Czy darowizna od brata lub siostry i ich współmałżonków może być zwolniona z podatku? Fiskus wydał werdykt

Edyta Wara-Wąsowska

Darowizna – co do zasady – podlega opodatkowaniu, chyba że nabywca znajduje się w zerowej grupie podatkowej i spełnił dodatkowe warunki. Czy jednak darowizna od brata i jego żony również jest zwolniona z podatku? Niedawno stanowisko w tej sprawie zajął Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2021 r.

Zwolnienie z podatku od darowizny jest możliwe, jeśli darowizna jest przekazywana w najbliższej rodzinie – a konkretniej, w tzw. grupie zerowej. Do tej grupy zalicza się:

  • małżonka,
  • dzieci,
  • wnuków,
  • rodziców,
  • dziadków,
  • pasierba/pasierbicę,
  • rodzeństwo,
  • ojczyma,
  • macochę.

Warto jednocześnie pamiętać, że nawet po otrzymaniu darowizny od najbliższej rodziny konieczne jest zgłoszenie jej do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz – udokumentowanie otrzymania darowizny przelewem lub przekazem. Jeśli chodzi o darowiznę od pozostałych osób, wszystko zależy od jej wysokości. Jeśli nie przekroczyła ustalonego przepisami limitu kwoty wolnej od podatku (przy czym należy pamiętać, że chodzi o łączną kwotę od danej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok nabycia ostatniej darowizny), zwolnienie również jest możliwe.

Co jednak w sytuacji, gdy przekazana została darowizna na znaczną kwotę – na przykład od brata i jego żony? Z jednej strony rodzeństwo zalicza się do tzw. zerowej grupy podatkowej. Z drugiej – małżonkowie rodzeństwa już do niej nie należą. Czy w takim wypadku darowizna również jest zwolniona od podatku?

Darowizna od brata i jego żony a zwolnienie z podatku. Jaka jest interpretacja fiskusa?

Wnioskodawca wskazał, że jego brat zamierza dokonać darowizny mieszkania na na jego rzecz – a mieszkanie będące przedmiotem darowizny stanowi majątek wspólny brata i jego żony. Wspomniana żona akceptuje darowiznę – co potwierdzi stosownym pisemnym oświadczeniem, które zostanie następnie dołączone do notarialnej umowy darowizny.

Podatnik będący wnioskodawcą twierdzi przy tym, że małżonkowie mogą – zgodnie z przepisami – samodzielnie zarządzać majątkiem małżeństwa (czyli też np. dokonywać darowizny), oczywiście pod warunkiem, że wyrażenia na to zgody współmałżonka. To z kolei zdaniem wnioskodawcy oznacza, że stroną darowizny może być tylko jeden z małżonków – czyli w tej sytuacji brat wnioskodawcy. A skoro tak – i skoro żona nie musi być stroną umowy darowizny – to taka darowizna od brata może w tej sytuacji zostać zwolniona z podatku.

Jak się okazuje, Dyrektor KAS istotnie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i stwierdził, że jest ono prawidłowe. To z kolei oznacza, że w przypadku, gdy osoba z zerowej grupy podatkowej chce przekazać darowiznę, która jest przedmiotem majątku wspólnego tej osoby i jej małżonka, to taka darowizna faktycznie może być zwolniona z podatku. Oczywiście – pod warunkiem że stroną umowy (darczyńcą) jest jedynie osoba z najbliższej rodziny, a współmałżonek akceptuje darowiznę i wyraża zgodę na takie zarządzenie.