Okazuje się, że długość testamentu może mieć poniekąd wpływ na jego ważność. Tak wynika z wyroku SN

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Okazuje się, że długość testamentu może mieć poniekąd wpływ na jego ważność. Tak wynika z wyroku SN

Okazuje się, że długość testamentu może mieć znaczenie. Wyrok Sądu Najwyższego może nieco skonsternować osoby, które myślały o sporządzeniu testamentu – zwłaszcza jeśli nie wybierały się w tym celu do notariusza.

SN: długość testamentu ma znaczenie

Większość osób, które spisały już testament lub dopiero zamierzają to zrobić, zdaje sobie sprawę z tego, że ich ostatnia wola w formie pisemnej musi zawierać odpowiednie elementy, takie jak wyraźne wskazanie spadkobierców czy odręczny podpis. Okazuje się jednak, że również długość testamentu ma znaczenie – a przynajmniej tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, który przywołuje „Rz”.

Jeśli testament został spisany na pojedynczej kartce – i podpisany przez spadkodawcę – nie powinno być żadnego problemu. Gorzej, jeśli ostatnia wola została spisana na kilku kartkach, o czym przekonała się siostrzenica jednego ze spadkodawców. Mimo że testament został spisany, wskazano też dane spadkodawcy, a nawet świadków – a na jednej z kartek był też podpis spadkodawcy – sąd I instancji stwierdził, że wprawdzie testament sporządzony na kilku kartkach może być ważny, o ile zachodzi związek między wszystkimi kartkami – czyli de facto można wykazać związek podpisu złożonego przez spadkodawcę z treścią rozporządzenia testamentowego. Tymczasem w opisywanej sprawie spadkodawca wprawdzie złożył podpis, ale na kartce z własnymi danymi osobowymi; zabrakło natomiast jego podpisów na kartkach z oświadczeniem woli.

Sąd Okręgowy utrzymał wyrok w mocy; siostrzenica, pozbawiona spadku, odwołała się też do Sądu Najwyższego. Ten jednak podtrzymał wcześniejsze orzeczenie i przyznał, że istotnie pomiędzy kolejnymi kartkami testamentu musi zachodzić ścisły związek, aby cały testament został uznany za ważny. Tym samym jeśli ktoś zamierza samodzielnie sporządzić swój testament (przy czym warto zaznaczyć, że w przypadku testamentu notarialnie potwierdzonego nie ma tego rodzaju wątpliwości), to najlepiej żeby albo sporządził go na jednej stronie, albo – podpisał każdą kartkę (i najlepiej je ponumerował). Można również na końcu dodać krótką adnotację o łącznej liczbie stron testamentu.

O czym jeszcze warto pamiętać sporządzając testament?

Pomijając testamenty szczególne, testament co do zasady ma formę pisemną – dokument można sporządzić samodzielnie lub notarialnie. Należy przy tym pamiętać, że testament holograficzny (własnoręczny) musi być napisany odręcznie – nie można napisać treści testamentu na komputerze, wydrukować, a następnie podpisać. Cały testament powinien być samodzielnie spisany przez spadkodawcę. Konieczny jest też oczywiście podpis; warto również (by później nie było żadnych wątpliwości) umieścić datę. Spadkobierców najlepiej wskazać z imienia i nazwiska (i wtedy ewentualnie wskazać stopień pokrewieństwa).