Doradcy podatkowi apelują o przeprowadzenie ważnych zmian w funkcjonowaniu e-urzędów skarbowych

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Doradcy podatkowi apelują o przeprowadzenie ważnych zmian w funkcjonowaniu e-urzędów skarbowych

Możliwość zaakceptowania gotowego rozliczenia podatkowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą to rozwiązanie, na które czekało wielu przedsiębiorców. Jego wprowadzanie nie obyło się jednak bez problemów. Jednym z nich jest brak możliwości dostępu do danych pełnomocnikom osób, które prowadzą działalność. Doradcy podatkowi apelują o szybkie zmiany w prawie, które umożliwią przyznanie lub odebranie dostępu do e-urzędu.

Krajowa Rada Radców Podatkowych reaguje na problem i apeluje o pilne działanie ministerstwa w tej sprawie

Radcy podatkowi zdecydowali się na reakcję problem szczególnie ze względu na brak możliwości udostepnienia danych przez osoby fizyczne pełnomocnikom. Jej brak zaburza możliwość kontroli i wpływania na prawidłowy proces rozliczeń podatkowych. Zmiany w funkcjonowaniu e-urzędów zdaniem doradców podatkowych pomogłyby także w zmniejszenie liczby korekt zeznań podatkowych.

Michał Celibała, doradca podatkowy, prezes Biura Rachunkowego BIUREX, na łamach portalu Prawo.pl tak mówił o wprowadzanych zmianach:

Tak, w 2024 r. Krajowa Administracja Skarbowa po raz pierwszy wypełni zeznania roczne przedsiębiorcom. Będą oni jednak musieli uzupełnić je o brakujące dane, a następnie wysłać. Oznacza to, że 15 lutego 2024 r. KAS udostępni wstępne zeznania za 2023 r. wszystkim podatnikom PIT, w tym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy rozliczają się na zasadach ogólnych, według liniowej stawki 19 proc. PIT, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To z pewnością jest krok w dobrym kierunku.

Samorząd doradców prawnych jest zdecydowany brać udział w tworzeniu korzystnych zmian w e-urzędzie skarbowym

Oprócz wysłania oficjalnego pisma do Ministerstwa Finansów rada radcowska zdecydowała się także partycypować w przygotowywaniu szybkich i korzystnych zmian w systemie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o wdrożenie takich rozwiązań prawnych, aby dać w jak najszybszy sposób możliwość przyznawania wniosków o dostęp do danych osób fizycznych pełnomocnikom.

Obok tego problemu systemowego, doradcy podatkowi od dłuższego czasu zgłaszali także kłopoty z uwzględnieniem wszystkich dochodów, jakie zostały osiągnięte przez podatnika w danym roku podatkowym. To rodziło konieczność korekty zeznania, którym często KAS obarczała podatnika, nie mogącego jej dokonać z uwagi na brak wiedzy. W efekcie całą sprawą musieli zajmować się pełnomocnicy, dokonujący finalnej korekty zeznania.

Zmiany mają obejmować także zintegrowaniem listy doradców podatkowych z e-urzędem

Dzięki wprowadzeniu tej funkcji, system będzie mógł weryfikować formularze pod kątem uprawnień pełnomocnika. Dzięki temu cała procedura ulegnie uproszczeniu, a także wyeliminowane zostanie ryzyko wykonywania działań podatkowych przez osoby nieuprawnione.