Dotacje dla działkowców. Mogą dostać od 10 do 100 tys. zł

Dobre wiadomości Finanse Środowisko Dołącz do dyskusji (48)
Dotacje dla działkowców. Mogą dostać od 10 do 100 tys. zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w konkursie o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Korzysta z nich prawie 4 mln Polaków. Dotacje są unijnym wsparciem na zwiększanie terenów zielonych. Do rozdania jest 47 mln zł. Dotacje dla działkowców mogą wynieść od 10 do 100 tys. zł.

Dotacje dla działkowców

O pieniądze mogą się starać stowarzyszenia zrzeszające działkowców. Muszą być zarejestrowane w KRS, jako stowarzyszenia ogrodowe. Każdy uprawniony może złożyć więcej niż jeden wniosek. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska mamy w kraju blisko 5 tys. rodzinny ogródków działkowych. Zajmują 44 tys. ha powierzchni. Resort szacuje, że korzysta z nich około 4 mln Polaków. Pandemia mocno podniosła popularność ROD. Ich ceny wystrzeliły, a mimo tego bardzo trudno dziś o taki ogródek.

„Umowa umożliwi stowarzyszeniom, działającym w formie rodzinnych ogrodów działkowych, skorzystanie ze środków europejskich na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności, tworzenia i odnawiania zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu.  Wysokość pomocy będzie wynosiła od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych” powiedziała Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bez wkładu własnego

Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD i przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Jeśli w czasie realizacji okaże się, że ostateczny koszt jest większy niż szacowano, to trzeba się liczyć z tym, że te dodatkowe wydatki nie zostaną przez Agencję pokryte. Dotacje są przyznawane na koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu  do dnia 31 sierpnia 2023 r. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy i nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Nie trzeba mieć wkładu własnego. Wniosek i załączniki dostępne są na stronie www.gov.pl/arimr. Jest tam też „Podręcznik wnioskodawcy”. Przydatny przy staraniu się o dotację.

Na co te pieniądze?

Działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na projekty zwiększające powierzchnie zieleni czyli na nasadzenia. Mieszczą się w tym również zielone ekrany ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza. Rodzinne ogródki działkowe dotacje mogą też dostać na przedsięwzięcia, które poprawią stan zieleni oraz warunki jej utrzymania. Chodzi tu, na przykład, o wykorzystanie wody opadowej. Na budowę sieci wodociągowej czy energetycznej. Szanse na pieniądze mają także te wnioski, których autorzy wykażą, że realizacja ich pomysłu sprzyja owadom zapylającym. Bądź innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. Za pieniądze z dotacji można zakładać pasieki, oczka wodne i ptasie remizy. To też sposób na sfinansowanie siłowni na powietrzu.