Pracodawca dofinansuje już nie tylko zakup okularów. Wszystko dzięki nowelizacji rozporządzenia

Dobre wiadomości Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Pracodawca dofinansuje już nie tylko zakup okularów. Wszystko dzięki nowelizacji rozporządzenia

Od wielu lat zatrudnieni na umowie o pracę dostają od pracodawców pieniądze na zakup okularów. Przez długi czas obowiązek dołożenia się pracodawcy do zakupu nie obejmował soczewek kontaktowych. Od ponad miesiąca wreszcie jest to możliwe. O dofinansowanie do zakupu soczewek kontaktowych może wystąpić nie tylko pracownik, ale nawet stażysta, czy praktykant.

Soczewki nareszcie z dopłatą od pracodawcy

Choć precyzyjnych badań brakuje, to jednak z raportu przedstawionego w 2021 roku przez Vision Express we współpracy z portalem Medonet wynika, że wadę wzroku ma aż 72% Polaków. Zdecydowana większość z badanych zadeklarowała korzystanie z okularów bądź soczewek kontaktowych. Problem z pogarszaniem się wzroku wśród społeczeństwa jest zatem coraz bardziej palący.

Małym krokiem w kierunku ugaszenia pożaru może być wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ministerialnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dotychczasowe przepisy pochodziły z lat dziewięćdziesiątych, a zatem wspominały wyłącznie o ekranach komputerów stacjonarnych. Dokładnie 17 listopada 2023 roku w życie weszło jednak rozporządzenie, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok.

W pierwszych miesiącach przepisy te dotyczyły wyłącznie pracowników zatrudnianych na nowoutworzonych stanowiskach pracy. Od 17 maja 2024 roku pracodawcy muszą jednak stosować je do wszystkich, którzy podlegają pod kodeks pracy. Podstawą do dofinansowania soczewek kontaktowych lub okularów nie jest zatem umowa zlecenie ani umowa o dzieło.

Komu przysługuje i ile wynosi dofinansowanie do zakupu soczewek kontaktowych?

Podobnie jak w przypadku okularów, o pieniądze na zakup soczewek kontaktowych mogą starać się osoby użytkujące w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wsparcie finansowe otrzymają zatem pracownicy, którzy przed komputerem w pracy spędzają co najmniej 4 godziny dziennie.

Warto pamiętać, że podstawą refundacji jest dokument wystawiony przez lekarza medycyny pracy. Po przeprowadzonym badaniu okulistycznym może on stwierdzić potrzebę korzystania przez pracownika z okularów bądź soczewek. Zaświadczenie jest zwykle ważne do kolejnych badań okresowych, chyba że zalecenia zostaną zmienione szybciej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pracownik sygnalizuje pracodawcy konieczność wymiany dotychczasowych okularów, na przykład z powodu pogorszenia wady wzroku.

Niestety nie istnieją żadne regulacje określające wysokość refundacji wskazującą wysokość dofinansowania dla pracowników. Zwyczajowo pracodawcy decydują się jednak na wsparcie swoich podwładnych kwotami w przedziale od 200 do 400 złotych. Szczegóły warto należy jednak sprawdzić w wewnątrzzakładowym regulaminie. W dokumencie tym powinny być też określone zasady wypłaty dofinansowania oraz kwestie związane z częstotliwością refundacji. Dobrą informacją jest fakt, że wypłacane pracownikom kwoty nie podlegają oskładkowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz są zwolnione z podatku dochodowego.

Praktykant i stażysta także mogą skorzystać z dofinansowania

Mało kto zdaje sobie sprawę, że dofinansowanie do zakupu soczewek kontaktowych przysługuje nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę. Chociaż umowy cywilnoprawne wykluczają taką opcję, to jednak w przepisach wskazano, że w myśl rozporządzenia pracownik to także praktykantka, a także stażysta.