Ponad 6200 zł emerytury. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek

Dobre wiadomości Finanse Praca Dołącz do dyskusji
Ponad 6200 zł emerytury. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek

Mówi się często, że dla ZUS-u ważne jest, abyśmy nie żyli zbyt długo. Nie jest to do końca prawda, gdyż seniorzy, którzy ukończyli setny rok życia, mogą liczyć na specjalną niespodziankę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to dodatkowa emerytura, która może wynosić kilka tys. zł. Co ciekawe, każdy senior, który osiągnie symboliczny, setny rok życia może otrzymać emeryturę zupełnie bez żadnych formalności.

Emerytura w wysokości 6,2 tys. zł brutto dla każdego seniora, który ma 100 lat

Kwota świadczenia honorowego jest waloryzowana co roku, jednak nie ulega waloryzacji po przyznaniu jej konkretnej osobie. Co ciekawe, jest ona wypłacana nie tylko przez ZUS, ale także przez KRUS (ARiMR) i resortowe zakłady emerytalne (MSWiA i MON). W tej chwili świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł brutto i może być wypłacane równolegle z dotychczasowo pobieraną emeryturą. Waloryzowanie świadczenia odbywa się co roku, a jego kwoty kształtowały się w poprzednich latach następująco:

  • 1.03.2023 – 29.02.2024 – 5540,25 zł brutto,
  • 1.03.2022 – 28.02.2023 – 4994,79 zł brutto,
  • 1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,
  • 1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,
  • 1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto.

Seniorzy kończący 100 lat nie muszą wypełniać żadnych wniosków, ale są wyjątki od tej zasady

Stulatkowie, którzy już otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą wypełniać żadnych wniosków. Emerytura honorowa na wniosek wypłacana jest w przypadku, gdy senior nie otrzymuje żadnego innego świadczenia emerytalnego. Bardzo ważne jest w takim wypadku dołączenie do wniosku dokumentu, który potwierdzi datę urodzenia 100-latka. Może to zrobić także członek najbliższej rodziny seniora. Emerytura przyznana osobie, która ukończyła 100 lat, nie jest waloryzowana i jest przyznawana w takiej samej wysokości przez całe życie seniora. Aby osoba otrzymała emeryturę, musi także koniecznie mieć polskie obywatelstwo

W 2023 roku emeryturę honorową otrzymało 1940 osób, które ukończyły 100 lat

Liczba osób w wieku ponad 100 lat, które otrzymały dodatkową, honorową emeryturę zmniejszyła się rok do roku – w 2022 r. liczba osób pobierających tego typu świadczenie wynosiła 2,6 tys.

12 lutego tego roku opublikowane zostały plany, mające na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych przy przydzielaniu prawa do dodatkowej emerytury dla stulatków. Zmiany w prawie obejmowały przede wszystkim wprowadzenie zasady przydzielania emerytur honorowych niezależnie od tego, czy senior otrzymuje już inne świadczenie emerytalne.

Uregulowanie kwestii emerytur honorowych było uzasadniane przede wszystkim procesami starzenia się społeczeństwa polskiego i koniecznością zwracania coraz większej uwagi na potrzeby i wymagania osób starszych.

Emerytury honorowe nie są nowym pomysłem, a pierwsze z nich zostały wypłacone w PRL-u za rządów Edwarda Gierka w latach 70. XX wieku.